kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Heilig Bloed

Met Heilig Bloed of Kostbaar Bloed wordt een reliek van het bloed van Jezus bedoeld. Omdat Jezus bij het Laatste Avondmaal de wijn zijn bloed noemt, hebben verhalen over het Heilig Bloed vaak ook met de Heilige Graal te maken.

Voor heilig Bloed als onderdeel van de liturgie zie Eucharistie.

Het Avondmaal en het bloed van Jezus
De synoptische evangelies vertellen dat op de eerste dag van de ongedesemde broden, waarop men het Paaslam offerde, Jezus aan zijn leerlingen opdroeg om het paasmaal te bereiden. Er zijn twee iets onderscheiden lezingen.

Bij Marcus en Mattheüs, neemt Jezus het brood, zegent het, breekt het en geeft het hun met de woorden: "Neemt, dit is mijn Lichaam." Daarna, nemend de kelk, zei hij dank en gaf hij haar (de kelk) aan hun met de woorden: "Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen zal worden vergoten."

Bij Lucas luidt het woord van Jezus bij de wijn: "Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed vergoten voor u."

In beide gevallen is er dus een identificatie van wijn en bloed. Het bloed van Jezus wordt bevat in de kelk van de eucharistie ingesteld na het laatste avondmaal. In de katholieke en oosters-orthodoxe leer wordt het wijn in de kelk als de priester de woorden van Christus uitspreekt daadwerkelijk verandert in zijn bloed. Zie hierover ook Werkelijke Tegenwoordigheid en transsubstantiatie.

Jozef van Arimathea, de Heilige Kelk en de mythe van de Graal
De beker, die Jezus bij het laatste avondmaal gebruikte, werd later de miskelk. Pontius Pilatus zou hem volgens sommige graallegenden aan Jozef van Arimathea gegeven hebben (als eerste graalridder). Hij zou dan aan de voet van het Heilig Kruis het bloed uit de zijde van Jezus hebben opgevangen in de beker, nadat de soldaat er met de Heilige Lans in gestoken had.
Zie Heilige Graal voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Schrijnen van het Heilig Bloed
In verschillende kerken van het christendom worden relieken van het bloed bewaard. In bepaalde plaatsen heeft men het over het heilig bloed (Brugge), in andere meestal over het kostbaar bloed (Fécamp)

Het heilig Bloed in de Heilig-Bloedbasiliek te Brugge
In de Heilig-Bloedbasiliek te Brugge wordt een reliek van het Heilig Bloed bewaard. Het zou meegenomen zijn van de Kruistochten. (Zie Museum van het Heilig Bloed)
In de Sint-Catharina kerk in Hoogstraten wordt ook een dergelijk relikwie bewaard; deze gaat gepaard met een jaarlijkse processie.

In Frankrijk:

Fécamp
De abdijkerk van Fécamp heeft een tabernakel dat volgens de legende een reliek van het kostbaar Bloed van Jezus bevat. Dit bloed zou in een loden doosje, door de stam van een vijgeboom vanuit het Heilige Land naar de oevers van Fécamp zijn gedreven. Daar wordt het al eeuwen bewaard in een flesje in de benedictijner abdij van de heilige Drieëenheid. Jaarlijks wordt het reliek van het Kostbaar Bloed getoond waar men nog de prachtige marmeren reliekhouder van kan zien.

Sainte-Chapelle te Parijs
De verwerving van het Heilig Bloed, was voor Lodewijk IX de heilige aanleiding voor het bouwen van de Sainte-Chapelle. Naast het Heilig Bloed, werden er de Doornenkroon, het Ware Kruis, de Spijkers, de Lans, de Spons, de Zweetdoek, het Purperkleed en het Victoriekruis bewaard. Tijdens de Franse Revolutie raakten deze relieken verloren.

In Duitsland:

Rothenburg ob der Tauber (Beieren)
Het heilig Bloed wordt ook bewaard in de Sint-Jacobuskerk in het Beierse Rothenburg ob der Tauber.

In Nederland
In de Sint-Petrusbasiliek in Boxmeer is een reliek van het Heilig Bloed. Voorts is er een reliek in de Bloedkapel in de parochiekerk van Sint Petrus Stoel te Antiochië te Boxtel. De Martinuskerk te Markelo bezat tot in de zeventiende eeuw een reliek van het Heilig Bloed.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de relieken van het Heilig Bloed afkomstig uit het Heilige Land en Jeruzalem en de eucharistische wonderrelieken, waarbij de geconsacreerde gedaante van wijn soms uit de miskelk op een corporale viel, en daarbij wonderbaarlijk in zichtbaar bloed veranderde (soms ook in de kelk zelf). Een voorbeeld van een dergelijk eucharistisch wonder is dat van het H. Bloed te Lanciano.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Bloed

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.