kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Heloïse

Heloïse (ca. 1101-1162) was een Franse abdis die vooral bekend is om haar liefdescorrespondentie met de theoloog Petrus Abaelardus.

Meestal wordt aangenomen dat ze geboren is omstreeks het jaar 1100, maar Clanchy meent door een brief van Petrus Venerabilis, waarin hij vermeldt dat Héloïse reeds bekend is tijdens zijn jeugd, dat Héloïse ouder dan Petrus moet zijn en dus omstreeks 1090 werd geboren. Dit is een belangrijk verschil inzake de relatie tussen Héloïse en Petrus Abaelardus aangezien ze door de geboortedatum van Clanchy geen tienerbruid zou zijn zoals door de meeste andere biografieën wordt aangeduid. Hoewel in de Historia Calamitatum verwezen wordt naar haar ouders, is ze waarschijnlijk een (halve) wees of de dochter van een ongehuwde moeder, Heresindis.

Haar eerste onderwijs geniet ze van de nonnen van Argenteuil, waar ze naast Latijn ook Grieks en Hebreeuws leert; er kan dus gesteld worden dat ze intelligent was.

Ze trekt bij haar oom Fulbert in omstreeks 1117, die voor haar het onderricht van Abélard regelt. Zoals reeds vermeld, krijgt ze van hem meer onderricht in de liefde dan in de literatuur en de filosofie.

Nadat ze in Le Pallet, het geboortedorp van Abélard, is bevallen van haar zoon, Astralabe, en ze naar de wil van haar oom in het geheim is getrouwd met Abélard, treedt ze in het klooster van Argenteuil. Daar werkt ze zich op tot priorin, maar wordt in het begin van de jaren 1120 wegens immoreel beleid samen met haar zusters uit Argenteuil gezet.

Abélard biedt haar de Parakleet aan waar ze in 1129 opnieuw priorin wordt en in 1136 abdis. Over haar verblijf in de Parakleet is nauwelijks iets bekend. Ze sterft op 16 mei 1163 en wordt naast Abaelardus begraven. In de 19e eeuw wordt ze waarschijnlijk verhuisd naar het kerkhof Père Lachaise te Parijs.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Helo%C3%AFse

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 266.