kunstbus
Dit artikel is 03-08-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Henri Pieck

Henri Christiaan Pieck (Den Helder, 19 april 1895 - Den Haag, 12 januari 1972) was architect, graficus, tekenaar, kunstschilder en reisde veel. Hij is de tweelingbroer van de eveneens bekende Anton Pieck.

Op 14-jarige leeftijd behaalde Henri Pieck samen met broer Anton de lagere akte tekenen. Drie jaar later slaagden ze voor de middelbare akte. Hierna ging Henri Pieck naar een vervolgopleiding aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Kunsten.

Voor de oorlog was Henri Pieck een geheim agent van de Sovjet-Unie, in die functie woonde hij in diverse landen van Europa. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij een prominent lid van de communistische verzetsorganisatie De Vonk in Den Haag. De illegale bladen De Waarheid en De Vonk werden in zijn atelier in de Heerenstraat in Rijswijk gestencilled. Ten gevolge van een infiltratie van een politiespion van de Haagse Politie Inlichtingendienst in opdracht van burgemeester De Monchy, werd hij op 9 juni 1941 gearresteerd. Hij verbleef tot maart 1942 in het Oranjehotel, waarna hij via kamp Amersfoort naar het concentratiekamp Buchenwald werd afgevoerd.

In Buchenwald maakt Henri Pieck namens de Nederlandse communisten deel uit van de leiding van een ondergrondse communistische organisatie. Die organisatie heeft het leed van de gevangenen aanmerkelijk weten te verlichten. Ook wist die organisatie wapens te verzamelen die bij het naderen van de Amerikaanse troepen uiteindelijk geleid heeft tot een zelfbevrijding, waarbij Henri ook een belangrijke organisatorische rol vervuld heeft. Direct na de bevrijding was Henri Pieck een belangrijk lid van het internationale comité van de exgevangenen en was vertegenwoordiger voor de Nederlandse exgevangenen tot ze gerepatrieerd werden.

In het Oranjehotel maakte Pieck tekeningen van de bewakers, waarvoor hij in ruil enkele gunsten kreeg zoals het open laten staan van zijn celdeur. In het concentratiekamp Buchenwald maakt Pieck schetsen van het wrede slavenbestaan van de gevangenen, die hij na zijn vrijlating verder uitwerkte.

Na de oorlog is Henri Pieck uitvoerig door het Bureau Nationale Veiligheid verhoord over zijn contacten met de Sovjet-Unie en met communisten in de concentratiekampen.

Henri Pieck schilderde en tekende niet alleen, hij illustreerde ook kinderboeken en was boekbandontwerper. Hij was de vader van de meubelontwerper en avonturier Han Pieck.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Pieck

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 185.