kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hermes

Hermes is een figuur uit de Griekse mythologie. Zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia. Hij is de god van de handel, het verkeer en de welsprekendheid. Ook is hij de boodschapper der goden en geldt als de patroon van reizigers en dieven.

Afkomstig uit het herdersland Arcadië, was Hermes ook de nomios, weidegod, die herders en kudden beschermde. De hermen, steenhopen die de weiden afbakenden en later de wegen markeerden, waren aan hem gewijd.

Het equivalent in de Romeinse mythologie is Mercurius.

Hermes werd geboren in Arcadië. Als kind vond hij de lier uit door het schild van een schildpad met snaren te bespannen. Ook stal hij in zijn jeugd een in de buurt grazende kudde runderen toebehorend aan Apollon. Toen de rechtmatige eigenaar ontdekte wie de diefstal op zijn geweten had, bood Hermes ter verzoening zijn lier aan. Apollon schonk Hermes daarop zijn kerykeion, de met slangen omwonden staf, die sindsdien zijn vaste attribuut is. Verder wordt hij gekenmerkt door een (al dan niet gevleugelde) reishoed (petasos) en gevleugelde sandalen (talaria).

Zeus stelde Hermes aan als bode van de Olympische goden, als psychopompos, gids van de zielen der gestorvenen naar de onderwereld, en ten slotte als beschermer van Io. Een van de opdrachten die hij handig wist uit te voeren, was het doden van Argos.

Als god van de koophandel, waarbij overleg en slimheid vereist zijn, was hij zelfs de beschermer van dieven en bedriegers. Zijn karakter was vriendelijk, hij was de mens goedgezind en elk buitenkansje dankte men aan hem. Daar hij heraut (wapenbode, aankondiger) was, gold Hermes ook als de schenker van welbespraaktheid en overredingskracht.

Lateren zagen in hem zelfs de uitvinder van het schrift, de wiskunde en de astronomie. Allerlei nuttige en aangename zaken werden aan Hermes toegeschreven, zoals de lier, fluit, maten en gewichten en ook de sport. Ook werd Hermes beschouwd als god van de slaap en de dromen: door aanraking met zijn herautstaf of met zijn door hem door Apollon geschonken gouden toverstaf opende en sloot hij ogen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermes_(mythologie)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.