kunstbus
Dit artikel is 29-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Herodes

De naam Herodes is Grieks voor heldenkind.

Het is een veelvoorkomende naam binnen de Herodiaanse dynastie, die in de Romeinse tijd heerste over het Joodse land:

Herodes I de Grote (ca. 63-4 v.Chr.), vazalkoning onder de Romeinen over (delen van) Palestina (37-4 v.Chr. 4 v.Chr.), volgens de Bijbel tijdens de kindermoord te Bethlehem bij de geboorte van Jezus. Hij bouwde de nieuwe tempel te Jeruzalem. Hij was de eerste en belangrijkste koning binnen de Herodiaanse dynastie. Herodes was een zoon van Antipater en Cypros.

Volgens het Evangelie naar Mattheüs werd Jezus geboren tijdens de laatste jaren van Herodes' leven. Mattheüs vermeldt dat 'wijzen uit het oosten' een ster volgden die volgens hen aangaf dat de nieuwe koning der Joden geboren was. Bij Herodes vernamen ze dat de messias volgens de profetie in Bethlehem geboren zou worden. Herodes rekende erop dat de wijzen na hun bezoek aan Bethlehem bij hem verslag zouden uitbrengen, maar toen ze niet terugkwamen, liet hij alle kleine kinderen uit deze plaats vermoorden, de zogenaamde kindermoord van Bethlehem. Jozef en Maria waren echter met Jezus gevlucht naar Egypte. Pas na de dood van Herodes de Grote keerden zij uit Egypte terug. Op grond van dit evangelie dateert men de geboorte van Jezus kort voor het jaar 4 v.Chr. (meestal 6 v. Chr.).

Diens zonen:
. Herodes Antipas, koning (tetrarch) van 4 v.Chr.-39 n. Chr., dus volgens de Bijbel ten tijde van Jezus' dood en opstanding.
. Herodes Archelaüs ethnarch (4 v.Chr.-6 n. Chr.) van Judea en Samaria.
. de tetrarch Filippus, die in sommige secundaire bronnen Herodes Filippus wordt genoemd.

Andere leden van de dynastie:
. Herodes Agrippa I (10 v.Chr.-44 n. Chr.), kleinzoon van Herodes I en neef van Antipas, koning over delen van het rijk van Herodes I en vanaf 41 over het gehele grondgebied, wordt genoemd in het Bijbelboek Handelingen.
. Herodes Agrippa II (27-92), zoon van Herodes Agrippa I, koning (50-92) van delen van Palestina en Libanon.
. Herodes Filippus, de vader van Salomé
. Herodes van Chalkis, de broer van Herodes Agrippa I
. Herodes, de kleinzoon van Herodes van Chalkis (de zoon van Aristobulus en Salomé)

Anderen met de naam Herodes:
. Tiberius Claudius Atticus Herodes (65-137), gouverneur van Judea en de vader van Herodes Atticus.
. Herodes Atticus (101-177), Grieks-Romeins schrijver.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Herodes

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.