kunstbus
Dit artikel is 10 11 2016 12:46 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

het einde van de geschiedenis

Communisme
Het "einde van de geschiedenis" zoals die door Marx verdedigd werd, is een tijd waarin klasseverschillen niet langer voorkomen, waarbij hij uitgaat van de overtuiging dat deze onderscheidingen de oorzaak zijn geweest van de evolutie binnen elke bestaande samenlevingen tot nu toe. Hij noemt deze eindpositie van klasseloosheid, die onvermijdelijk zal gerealiseerd worden (hoewel hij nooit precies aangeeft wanneer dit het geval zal zijn) het 'communisme'.

Francis Fukuyama
Het historisch materialisme, de filosofie van de geschiedenis die verdedigd werd door Karl Marx staat tegenover de stelling van de Amerikaanse politieke denker Francis Fukuyama dat 'het einde van de Koude Oorlog meteen ook het einde van de vooruitgang van de menselijke geschiedenis markeert' die hij verdedigt in 'Het einde van de geschiedenis en de laatste mens' (The End of History and the Last Man); zijn boek uit 1992 dat voortbouwt op diens essay "The End of History?" dat in 1989 gepubliceerd werd in The National Interest, een tijdschrift voor internationale aangelegenheden. Fukuyama trekt verstrekkende historische conclusies met betrekking tot de overwinning van de liberale economie en het einde van de twintigste eeuw. Hij zaait twijfel over de duurzaamheid van onze samenleving en zet de innerlijke tegenspraken van de liberale economie op losse schroeven.

De gebeurtenissen waarvan we getuigen zijn, betreffen niet enkel het einde van de Koude Oorlog, of het voorbijgaan van een specifiek tijdperk uit de naoorlogse geschiedenis, maar het einde van de geschiedenis als dusdanig: namelijk, het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisering van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur.

Fukuyama had het hierbij uiteraard niet over de feitelijke geschiedenis, maar over de ‘ideologische evolutie’; van alle ideeën over hoe een samenleving te besturen zou slechts de liberale democratie overblijven. Inclusief kleine overheid en vrije markt - eenvoudigweg omdat dit model de aantrekkelijkste manier zou zijn om een samenleving te organiseren. 
Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 603.