kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Het Vrije Volk

Het Vrije Volk was een Nederlands sociaal-democratisch dagblad. Het was de naoorlogse voortzetting van het socialistische dagblad Het Volk.

Het Volk was een socialistisch dagblad in Nederland. Het was gevestigd te Amsterdam en verscheen voor het eerst op 2 april 1900.
In 1902 schreef de krant een prijsvraag uit om een tekenaar te vinden voor een wekelijkse politieke prent in het zondagsbijvoegsel Het Zondagsblad. De prijsvraag werd gewonnen door Albert Hahn, die vervolgens een vast dienstverband kreeg. Andere bekende medewerkers waren Fritz Behrendt, en Jan Liber.
In 1931 betrok de krant een nieuw gebouw aan het Hekelveld in Amsterdam, in de volksmond "De rode burcht" genoemd. In Den Haag verscheen een editie onder de naam Vooruit, waaraan Simon Carmiggelt was verbonden.
Na de Duitse inval in 1940 werden socialistische kranten verboden en daarmee ook Het Volk. De krant werd na de Tweede Wereldoorlog voortgezet onder de naam Het Vrije Volk.
Via de krantensite van de Koninklijke Bibliotheek zijn de jaargangen 1910-1920 vrij doorzoekbaar.


Het Vrije Volk verscheen voor het eerst legaal op 1 maart 1945 te Eindhoven. Naarmate de bevrijding van de rest van Nederland vorderde, verschenen er daarnaast vanaf april 1945 nog diverse verschillende uitgaven. Naast Eindhoven bestonden er in ieder geval nog 'bevrijde' publicaties in Enschede (vanaf begin april 1945), Groningen (vanaf medio april 1945), Leeuwarden (vanaf begin mei 1945), Amsterdam (vanaf 5 mei 1945) en Utrecht (vanaf mei 1945).

Het Vrije Volk bleef met deze verschillende uitgaven uitkomen tot 28 januari 1946, toen álle titels in Amsterdam onder één hoofdredactie en directie werden verenigd en landelijk een (regionaal) editie-systeem werd ingevoerd.

Het Vrije Volk, onderdeel van het sociaal-democratische uitgeefconcern De Arbeiderspers, is een periode de grootste krant van Nederland geweest. De krant had tijdens deze bloeiperiode meer dan 300 redacteuren/verslaggevers in dienst. Na het kabinet-Drees III, het laatste kabinet van Drees in 1958, liep het abonneebestand echter snel terug. Pogingen de (avond)krant te redden, door de uitgave van een algemeen ochtendblad in 1960 en de loskoppeling van het blad als PvdA-partijkrant in 1967, mochten niet meer baten. De krant verdween, door gewijzigde eigendomsverhoudingen, in 1970 als landelijke krant uit de hoofdstad. De redacties trokken zich terug op de voormalige 'rode' bastions Rotterdam en Arnhem, waar de Arbeiderspers nog eigen drukkerijen had. De gebouwen aan het Hekelveld in Amsterdam werden gesloopt, er voor in de plaats verrees een hotel.

Een jaar later werd een van de laatste zelfstandige onderdelen van het ooit landelijke editiestelsel, het Arnhemse Vrije Volk, verkocht aan een oostelijke rooms-katholieke concurrent, het dagblad De Gelderlander. De overname door de laatste provinciale krant leidde nog kortstondig tot de fusie-uitgave De Nieuwe Krant, een dagbladtitel die in jaren '80 eveneens verdween. Eind 1971 werd het resterende, grootste gedeelte van het randstedelijke Vrije Volk definitief een regionale krant, gericht op de 'thuisbasis' Rotterdam. Het Vrije Volk kampte inmiddels met een teruglopend, sterk vergrijzend, abonneebestand. Men zei wel dat het Vrije Volk niet werd opgezegd door de abonnee, maar door de nabestaanden van de abonnee. Op 30 maart 1991 verscheen het laatste nummer met de dagbladtitel Het Vrije Volk. In dat jaar fuseerde Het Vrije Volk met het Rotterdams Nieuwsblad tot het Rotterdams Dagblad. Die krant ging in 2005 weer op in het Algemeen Dagblad.

Hoofdredacteuren
Klaas Voskuil 1945-1961
Thijs van Veen 1961-1968
Eduard Messer 1968-1970
Herman Wigbold 1970-1987
Gerard Krul 1987-1990
Leo Pronk 1990-1991


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Vrije_Volk_%28dagblad%29

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.