kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hiroshima

Little Boy is de koosnaam van de kernbom die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op 6 augustus 1945 door de Verenigde Staten boven de Japanse stad Hiroshima tot ontploffing werd gebracht om de Japanners tot overgave te dwingen. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een kernwapen werd ingezet in oorlogstijd en samen met het afwerpen van Fat Man, enkele dagen later op Nagasaki, de enige keer dat dit is gebeurd.

Politieke besluiten
De ontwikkeling van Little Boy vond in het geheim plaats als onderdeel van het Manhattanproject in de Verenigde Staten. Veel ervaring was er toen nog niet met kernwapens, aangezien Trinity de enige test was die met een kernwapen was uitgevoerd. Desalniettemin besloot de Amerikaanse president Harry S. Truman om Little Boy in te zetten om een einde te maken aan een oorlog.

Tijdens het overleg dat op 10 en 11 mei aan de aanval voorafging in Los Alamos werd een aantal doelen voorgesteld, waaronder Kioto, Yokohama en Hiroshima. Op aandringen van Edwin O. Reischauer werd Kioto van deze lijst geschrapt omdat in deze stad veel historische tempels stonden. Uiteindelijk viel de keuze op Hiroshima, omdat deze stad een belangrijke industriƫle en militaire betekenis had. Daarnaast was Hiroshima redelijk gespaard gebleven tijdens de voorafgaande conventionele bombardementen, zodat het effect van een kernbom goed kon worden nagegaan. Tijdens de aanval had de stad ongeveer 255.000 inwoners.

Specificaties
Little Boy was een kernwapen dat werkte op basis van kernsplijting van uranium-235. Hiertoe bevatte het 64,1 kg uranium dat was verrijkt tot maximaal 89%. Deze massa was in twee gescheiden compartimenten (target en bullet) ondergebracht die elk minder materiaal bevatte dan de kritische massa die nodig is om kettingreactie in gang te zetten. Na het werpen van de bom, werden door een grote hoeveelheid springstof te ontsteken, de twee uraniummassa's samengevoegd waarbij de kritische massa werd bereikt. Het gevolg was een onbeheerste kettingreactie op 550 meter hoogte boven de stad.

Little Boy was 3 m lang en had een doorsnede van 71 cm. De totale massa bedroeg 4400 kg. De kernbom werd vanuit de Enola Gay, een B-29 Superfortress op 9500 m hoogte afgeworpen. Slechts 1,4% van het aanwezige uranium is daadwerkelijk gespleten, de rest verdampt. De explosieve kracht van Little Boy bedroeg ongeveer 63 TJ, wat overeenkomt met 15 kiloton TNT. (Volgens de beroemde formule van Albert Einstein E = mc2 werd er zo slechts ,7 g massa in energie omgezet.)

Gevolgen
Toen Little Boy op 6 augustus om 8:15 uur 's morgens explodeerde, kwamen direct 78.000 mensen om het leven als gevolg van de enorme drukgolf en intense hitte die daarbij vrijkwam. Een vergelijkbaar aantal mensen raakte gewond. In de daaropvolgende dagen stierven vele mensen als gevolg van de fall-out. In de jaren daarna was kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Ook het aantal miskramen in het gebied rond Hiroshima vertoonde een sterk stijgende lijn. Door de na-effecten als gevolg van de radioactieve straling liep het dodental uiteindelijk op tot ongeveer 140.000 eind 1945.

Het duurde enkele dagen voordat men zich elders in Japan realiseerde dat er iets was gebeurd in Hiroshima. Pas nadat er vanuit Tokio een verkenningsvliegtuigje naar de stad was gestuurd, werd duidelijk dat zich daar een ramp van ongekende omvang had voorgedaan.

Aangezien het de eerste keer was dat er een kernbom vanuit een vliegtuig werd geworpen, had men er geen idee van wat de gevolgen ervan zouden zijn voor het vliegtuig en de bemanning. De piloot bleek in staat om het toestel veilig terug te brengen en dat staat nu tentoongesteld in het Air- and Spacemuseum in Washington DC.

Volgens een in 2004 afgerond onderzoek door de gemeente Hiroshima, heeft Little Boy in totaal 237.062 levens gekost.

Nagasaki
Fat Man was de atoombom die op 9 augustus 1945 door Frederick Ashworth van de Amerikaanse luchtmacht vanuit het vliegtuig B-29 Bockscar boven Nagasaki in Japan werd afgeworpen.
Het 3,25 m lange massavernietigingswapen was met 4545 kg iets zwaarder dan Little Boy, die enkele dagen eerder boven Hiroshima was afgeworpen. Vanwege slecht zicht kwam de bom ongeveer 3 mijl van het doelwit terecht. Daardoor vond de explosie gedeeltelijk plaats boven dunbevolkt gebied. Bij de aanval vielen ongeveer 40.000 doden en 25.000 gewonden, minder dan bij de aanval op Hiroshima.
In tegenstelling tot Little Boy bevatte Fat Man een kern van plutonium-239. Daaromheen bevond zich een laag van explosieven en een neutronenabsorberende laag van aluminium en boor. Door de ontsteking van de explosieven werd in de plutoniumkern een kernsplijtingsreactie op gang gebracht.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Little_Boy

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.