kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

historicus

Historicus Een historicus of geschiedkundige is iemand die historisch onderzoek verricht en vaak aan de hand hiervan een artikel of boek schrijft. Soms worden vraagstukken uit de geschiedenis onderzocht die grote invloed hebben op de tijd waarin deze leeft.

Er zijn historici die bewust subjectieve beschrijvingen geven van historische verschijnselen, vaak omdat er te weinig van een bepaalde periode bekend is. Een goed voorbeeld hierbij is de Herfsttij der Middeleeuwen van Johan Huizinga. Andere historici zijn meer theoretisch ingesteld en maken grondige analyses van historische gebeurtenissen waarbij ze proberen de grote lijnen van de geschiedenis te ontrafelen. Een goed voorbeeld hiervan is het boekwerk De mechanisering van het wereldbeeld van Eduard Jan Dijksterhuis.

Universitaire graad
Met de term historicus wordt ook iemand bedoeld die aan een universiteit een academische graad in de geschiedwetenschap heeft behaald. In de Bachelor-masterstructuur dus een master in de geschiedenis.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Historicus

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.