kunstbus
Dit artikel is 06-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

holoceen

Het Holoceen, vroeger ook Alluvium genoemd, is de jongste (huidige) geologische periode, die ongeveer 11.700 jaar geleden begon tot nu (volgens sommigen het antropoceen). Het Holoceen volgt op het Pleistoceen, waarmee het samen het Kwartair vormt. Het Holoceen is een interglaciaal en heeft een relatief warmer en vochtiger klimaat, vergeleken met de voorgaande ijstijd aan het einde van het Pleistoceen. Deze koude periode heet Weichselien en vormde een glaciaal.

Tijdens het Holoceen is het Nederlandse en Vlaamse landschap in grote mate gevormd. De Noordzee ontstond, waarbij de kuststrook met duinen zich vormde, en de moerassige veengebieden van Holland en het zeekleilandschap van Noord-Nederland.

De wereldwijde opwarming leidde tot een zeespiegelstijging van tientallen meters. De binnendringende zee zette in Groningen vooral in de laatste 4.000 jaar veel zeeklei en (zee)zand af. Het leidde tevens tot de ophoping van afgestorven plantenresten in de vorm van veen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.