kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

hoogleraar

Hoogleraar / Professor

Hoogleraar is het hoogste wetenschappelijke ambt aan een universiteit. Een hoogleraar is in principe gepromoveerd, heeft wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en heeft het nodige gepresteerd op het gebied van onderzoek. Niet alleen doceert hij, hij geeft ook leiding aan groepen medewerkers die onderdeel uitmaken van een faculteit.

Professor

Professor (afkorting: Prof.) is in Nederland de aanspreektitel voor een hoogleraar, terwijl het in Vlaanderen de aanspreektitel is van ieder die aan een academische instelling (universiteit of hogeschool) doceert. Zo worden in Vlaanderen zowel een docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar als buitengewoon hoogleraar, met professor aangesproken.
De term professor stamt af uit het Latijn ('profiteri' dan wel 'professus') en de oorspronkelijke betekenis hierbij is diegene die de professie van het openbare lesgeven uitoefent. Tevens betekent het hij die publiekelijk claimt een expert te zijn.
In Franstalig Belgiƫ kan professeur zowel 'hoogleraar' als 'onderwijzer' betekenen.
De titel professor geniet noch in Belgiƫ noch in Nederland overigens wettelijke bescherming; iedereen kan zich zonder juridische consequenties professor (laten) noemen.
Professor is dan ook slechts de aanspreektitel van een beroepsbeoefenaar, geen academische graad of titel.

Als een hoogleraar met emeritaat ('pensioen') is, mag hij de functieaanduiding prof. blijven gebruiken, maar hij heeft tevens het recht gekregen om het bijvoeglijk naamwoord emeritus (Latijn voor 'uitgediend') aan zijn functietitel toe te voegen: em. prof. dr. J.A. Smit. (voorkeur) of prof. em. dr. J.A. Smit. Alhoewel prof.dr.em. ook voorkomt is dit de minst verkieslijke volgorde; emeritus is geen academische titel en bijgevolg kan de afkorting em. niet na dr. staan. Bovendien zou de volgorde dr. em. de suggestie kunnen wekken dat emeritus op doctor slaat, wat niet zinvol is. Iemand kan immers niet worden gepensioneerd in een academische graad (doctor).

Daaronder zijn er aan universiteiten nog de functies van universitair docent en universitair hoofddocent. Aangezien zij geen hoogleraarschap bekleden worden zij niet aangesproken met 'professor'. In de Angelsaksische landen worden universitair docenten aangeduid als assistant professor en universitair hoofddocenten als associate professor, waarbij ze wel gewoon worden aangesproken met de ambtstitel 'professor'. Vroeger kenden universiteiten ook nog lectoren (in 'rang' direct onder hoogleraar), maar deze functie is nu de benaming voor het hogeschoolequivalent van de hoogleraar.

Leerstoel

Een leerstoel is in Nederland in het academisch spraakgebruik een hoogleraarspost. Een hoogleraar bekleedt een leerstoel met een bepaalde leeropdracht, het onderwerp of vak waarin hij of zij geacht wordt onderwijs te geven en onderzoek te doen. Er zijn gewone en bijzondere leerstoelen, waarbij de laatste vaak uit externe bronnen worden gefinancierd.

Zie ook de meer uitvoerige bronnen wiki/Hoogleraar en wiki/Professor.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 671.