kunstbus
Dit artikel is 31-07-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

hoop

Hoop (de; v(m)) is een zekere mate van verwachting van dat wat je graag zou willen of wensen, ook wel voor iets of iemand waarop je hoop is gevestigd.

Er zijn twee tegengestelden van hoop:
1. wanhoop als de kans op de gewenste gebeurtenis is verkeken.
2. vrees als de (onzekere) verwachting een ongewenste gebeurtenis betreft.

Bij valse hoop is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans van optreden.

"We moeten zonder hoop leren leven." - (Jean-Paul Sartre)
Hoop kan passief zijn, zoals een wens, maar ook actief. In het laatste geval wordt de kans op de gewenste gebeurtenis vergroot door persoonlijke inspanningen.

Ik wil niet dat jullie hoopvol zijn, zei de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg in 2019 tijdens het World Economic Forum in Davos. Ik wil dat jullie actie ondernemen. Ons huis staat in brand: doe wat!

Volgens de Duitse filosoof Ernst Bloch -wiens bekendste werk Das Prinzip Hoffnung uit 1959 is, dat een omvangrijke studie van de utopie en een encyclopedie van dromen en wensen bevat- beseffen mensen dat het zijn nog niet af is en dat de mens een bewustzijn heeft van het zijn dat nog moet komen. Mensen kunnen daarom ook bezig zijn met de toekomst. Volgens Bloch zijn we als mensen onaf, en is de wereld om ons heen dat ook. Daarom ervaren we een gemis, dromen we over een beter leven, hebben we een utopisch verlangen naar vervulling en willen we ook steeds weer nieuwe dingen mogelijk maken. Ons onderbewustzijn is in dit proces een creatieve bron, waarmee we een mogelijke betere toekomst kunnen fantaseren. Door nieuwe werelden te dromen, kunnen we het handelen richting geven.
Om die nieuwe gedroomde wereld daadwerkelijk te bewerkstelligen, is het soms niet genoeg om als individu je leefwijze te veranderen. De wereld waarin de mens met een groots plan leeft moet soms mee veranderen. Mensen hebben echter niet allemaal dezelfde dromen. Een verandering van de wereld om ons heen kan voor de een de gewenste verandering bewerkstelligen, maar die van mensen die andere plannen of dromen hadden juist in de weg zitten. De een zijn hoop is dan andermans vrees. Voor Bloch is hopen daarom noodzakelijk verbonden met ideologiekritiek en dus van politiek belang.

Bronnen:
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/om-de-aarde-te-redden-hebben-we-hoop-nodig~be784e5c/

https://tatkraft.nl/tag/jean-paul-sartre/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 465.