kunstbus
Dit artikel is 21-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

huisnaam


Een huisnaam is de naam van een huis of boerderij. Grote landhuizen of kastelen hebben allemaal een eigen naam. Vóór de introductie van huisnummers had een huisnaam, vaak in combinatie met een de naam verbeeldend uithangbord of dito gevelsteen, een vooral identificerende functie. Heden is deze doorgaans ornamenteel.


Het begrip 'huisnaam' doelt, betrokken op het verleden, meestal op woonhuizen en de combinatie woonhuis-bedrijf binnen de wallen; heden betreft het zonder meer woonhuizen. Stad-Groninger voorbeelden uit de 15de-17de eeuw zijn: Het Blaewehuus (1457), De Krone (1536), De Blindeman (1633)


In sommige streken van het land, zoals in het oosten van Nederland, hebben alle boerderijen ook een naam.

Die namen staan soms op de boerderij, maar vaak ook niet. Iedereen in de streek weet wel hoe het huis heet. Die huisnamen spelen in sommige delen van de Achterhoek en Twente in het dagelijks leven een belangrijke rol omdat de mensen zich laten noemen naar de huisnaam. De achternaam wordt in meer formele situaties gebruikt, zoals op school of wanneer men met vreemden in contact komt.Die huisnamen zijn vaak eeuwenoud. Wanneer men verhuist, gebruikt men de naam van het nieuwe huis. Door verhuizingen en huwelijken in de loop der eeuwen is de achternaam vaak anders dan de huisnaam. Zo kan het voorkomen dat mensen die als achternaam Wilmink hebben, zich in de streek laten noemen als Amptink omdat hun huis zo heet.
Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.