kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Imam

Binnen de islam bestaan verschillende opvattingen over de rol en betekenis van de imam.

Binnen de grootste, soennitische stroming is de imam een voorganger in het gebed (de salat). Veelal wordt gedacht, dat een imam een speciaal beroep is, of dat hij een specifieke opleiding moet hebben genoten, maar het voorgaan in het gebed is traditioneel het enige criterium voor het imam-zijn. In Nederland wordt soms ten onrechte het woord iman gebruikt als men het over een imam heeft. Ook iman is een islamitisch begrip, het betekent geloof, en het verwijst naar zowel het verstandelijke als naar het emotionele aspect.

Binnen de sjiitische leer bestaat er slechts één imam die de geestelijk leider is van heel de moslimgemeenschap. Het verschil met de soenitische imam is dat hij goddelijke inspiratie en autoriteit heeft voor koranexegese. De meerderheid van de sjiieten gelooft dat er 12 imams zijn geweest, en dat de huidige tijd geen imam kent, wel verwachten ze de komst van imam al Mahdi (~ de door God geleide). Alleen de isma'iliten kennen ook een imam in de huidige tijd, namelijk de Aga Khan in Frankrijk.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Imam

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 600.