kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

invalide

Invalide

De invalide (m.), ~n
iemand die door een gebrek beperkt is in zijn fysieke mogelijkheden.

Invalide (bn.)
a door een gebrek beperkt in zijn fysieke mogelijkheden => gebrekkig, mindervalide, ongelukkig
b [jur.] ongeldig

invalideren (ov.ww.)
[jur.] ongeldig verklaren, krachteloos maken

Invalide (handicap)
Invalide is een overkoepelende term voor aangeboren of opgelopen blijvende hindernissen van mensen met een handicap door ziekte of ongeval. Deze hindernissen komen voor op lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of sociaal gebied. Meer en meer gebruikt men de minder stigmatiserende term functiebeperking.

In de naoorlogse jaren kwam de term 'invalide' ter vervanging van 'abnormale'.

Invalide is het tegendeel van valide. Valide betekende zoveel als 'lichamelijk sterk en gezond', 'in het bezit van veel mogelijkheden', 'gezond mens in een gezond lichaam'. Invaliditeit slaat op een lichamelijk, verstandelijk of psychisch ziek mens, iemand die de levensreis niet zonder zorgen kan aanvangen.

Een handicap kan ontstaan als gevolg van een aangeboren afwijking of door ongeval of ernstige ziekte (bijvoorbeeld een niet-aangeboren hersenletsel), waarbij men vaak spreekt van een niet-aangeboren handicap.

De handicap is binnen de zorg voor mensen met een handicap de rem op de persoonlijke ontwikkeling en de sociale omgang.

De afwijking, of de gevolgen van ongeval of ziekte, is maar één aspect van de handicap, namelijk de functiebeperking. Hoe het individu, de omgeving en de samenleving hiermee omgaat is haast belangrijker.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 762.