kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Isabella van SpanjeAlbrecht, Aartshertog van Oostenrijk + Isabella van Spanje door P.P. Rubens

Isabella Clara Eugenia (Segovia, 12 augustus 1566 - Brussel, 1 december 1633) was van 1598 tot 1621 vorstin en na het overlijden van haar echtgenoot Albrecht van Oostenrijk van 1621 tot haar dood in 1633 landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden. Zij was een dochter van koning Filips II. Door haar huwelijk was ze ook aartshertogin van Oostenrijk.

Isabella kwam vlak voor de dood van Filips II in het bezit van de Nederlanden, dat als bruidsschat door haar vader werd gegeven aan Isabella en haar echtgenoot. Daar woedde al sinds 1568 een oorlog die begon met de Nederlandse Opstand van overwegend protestante noordelijke gewesten tegen de overwegend katholieke gewesten in het zuiden gesteund, die onder Spaanse soevereiniteit bleven. De Noordelijke Nederlanden erkenden het bewind van Isabella en haar echtgenoot niet. Isabella en Albrecht namen hun intrek in Brussel.

In de Zuidelijke Nederlanden werden Albrecht van Oostenrijk en Isabella geliefd bij de bevolking, hoewel ze godsdienstvrijheid en vrijhandel verboden. In 1611 voerden ze een Eeuwig Edict in: hierin werden de familienamen vastgelegd en werden kerken verplicht doop-, huwelijk- en overlijdensregisters aan te leggen. Hier maken eeuwen later genealogen dankbaar gebruik van.

Albrecht en Isabella slagen erin met de Noordelijke opstandelingen een bestand te sluiten, waardoor de vijandigheden vanaf 1609 12 jaar gestaakt worden (zie Twaalfjarig Bestand). Onder hun beleid recupereerden de Zuidelijke Nederlanden zeer snel van de burgeroorlog en brak een gouden eeuw aan van diplomatieke, artistieke en economische bloei. Brussel werd een ontmoetingspunt voor kunstenaars en politici uit alle streken. Het Verdrag van Londen dat de Spaans-Engelse Oorlog (1585-1604) beƫindigde, kwam mede door de Aartshertog tot stand.

Toen Albrecht in 1621 overleed, kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer onder direct Spaans bestuur omdat pas aangetreden koning Filips IV van Spanje liet Isabella als opvolgster veel minder bevoegdheden. Zij wilde terug naar Spanje, naar het klooster Monasterio de las Descalzas Reales. Dit werd haar niet toegestaan en ze blijft tegen haar zin in Brussel als landvoogdes, maar trad wel toe tot de orde der Clarissen. Als landvoogdes probeerde ze in 1633 buiten de vorst om vredesbesprekingen met de Noordelijke Nederland in gang te zetten. Dit mislukte en Isabella overleed kort erna. Het einde van haar leven bracht ze door in een Vlaams klooster. Filips IV benoemde Ferdinand van Oostenrijk in 1634 als haar opvolger. Haar habijt is bewaard gebleven, evenals documenten en haar door Rubens geschilderde portret.

Isabella en Albrecht hielden van kunst. Onder andere de bekende schilder Pieter Paul Rubens verkeerde veel aan hun hof als hofschilder en vervulde zelfs diplomatieke missies. Maar ook andere kunstenaars zoals (Pieter Brueghel de Jonge) uit die tijd mochten de ene na de andere opdracht in ontvangst nemen.

Trivia
Isabella en Albrecht komen voor in het Suske en Wiske-album De raap van Rubens, waar ze de schilder Peter Paul Rubens de opdracht hebben gegeven hun portretten te schilderen. Ook de schilders Antoon van Dyck, Jacob Jordaens en David Teniers de Oude spelen een rol in het verhaal.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Spanje.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 296.