kunstbus
Dit artikel is 01-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacob Kuyper

Jacob Kuyper (Rotterdam, 1821 - Den Haag 1908), ook geschreven als Jacob Kuijper) was aardrijkskundige en cartograaf. Hij publiceerde meerdere aardrijkskundige werken, kaarten en atlassen. Het bekendst is hij vanwege zijn Gemeenteatlas (1865-1869).

Hij was vanaf 1846 controleur, hoofdcontroleur en ontvanger der belastingen in verschillende plaatsen, grotendeels in Amsterdam. Tevens was hij in 1873 medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

De Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt is een atlas, gepubliceerd in de 19e eeuw, en van de hand van Jacob Kuyper. Kuyper tekende in de jaren 1865-1870 kaarten van alle 1200 Nederlandse gemeenten en publiceerde die als atlas. De atlas werd in 1871 uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden.

Websites:
• https://www.atlas1868.nl/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.