kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacoba van Beieren

Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, hertogin van Beieren, geboren 16 juli 1401 Le Quesnoy, Henegouwen - overleden 9 oktober 1436 Teijlingen, bij Sassenheim.

Biografie
Jacoba van Beieren was enig kind en de dochter van Willem VI, hertog van Beieren, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen (1365-1417), en Margaretha van Bourgondië (1374-1441) de dochter van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië.

Vroege leven
Op 15-jarige leeftijd huwde ze met de Franse prins Jan van Touraine (1398-1417). Toen Jans oudste broer in 1415 plotseling overleed was Jan kroonprins ('dauphin') van Frankrijk en Jacoba zou koningin worden. Jan overleed echter in januari 1417 (vermoedelijk door vergiftiging) en Jacoba werd weduwe.

In 1417 overleed haar vader graaf Willem VI. Zij volgde haar vader op, maar haar oom, de Luikse bisschop Jan van Beieren kreeg Holland toegewezen van de Duitse keizer Sigismund. De strijd tussen Jacoba en Jan betekende een oplaaiing van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.

In 1418 trouwde Jacoba van Beieren met haar neef Jan IV, hertog van Brabant en Limburg (1403-1427). Ze kreeg hiervoor toestemming van de paus. Er was veel protest tegen dit huwelijk, zo waren onder meer Holland en Zeeland er tegen. Onder druk van keizer Sigismund werd deze pauselijke toestemming later ingetrokken.

Omdat hij zijn financiële verplichtingen niet kon nakomen, verpandde Jan IV het grondgebied van Jacoba voor 12 jaar aan haar vijand Jan van Beieren. Jacoba liet hierop het huwelijk ongeldig verklaren en vertrok naar Engeland, waar zij in 1422 in het huwelijk trad met Humphrey hertog van Gloucester (1390-1447), broer van de koning.
Samen met Humphrey ging zij in 1424 terug naar Holland om de strijd op te pakken tegen haar ex-echtgenoot Jan IV, die gesteund werd door Filips van Bourgondië (ook wel Philips de Goede of Filips de Goede genoemd). Toen Humphrey van Gloucester haar in 1425 in de steek liet voor een hofdame, gaf Jacoba van Beieren de strijd op. Ze gaf zich over aan Philips van Bourgondië en werd in Gent gevangengezet.

Hernieuwde strijd
Toen haar oom Jan van Beieren in januari 1425 overleed, kwamen zijn gebieden in handen van Philips van Bourgondië. Jan IV werd graaf van Holland en Zeeland. De Hoeken verzetten zich hiertegen en besloten Jacoba van Beieren te bevrijden. De edellieden van het Schuttersgilde St. Joris van Heusden (opgericht in 1356) Spiering en Aalburg slaagden erin Jacoba van Beieren te ontmoeten en met haar werd een ontsnappingsplan gemaakt. Jacoba van Beieren en haar kamenier deden naar binnen gesmokkelde mannenkleren aan en liepen simpel het kasteel waar ze gevangen zaten uit. Buiten wachtten Spiering en Aalburg met paarden en het viertal wist te ontkomen via Breda en Woudrichem naar Vianen.

Jacoba van Beieren pakte de strijd tegen Philips van Bourgondië weer op in de driehoek Gouda - Oudewater - Schoonhoven. Drie jaar later moest ze echter vrede sluiten. In dit vredesverdrag (de Zoen van Delft) werd bepaald dat Philips van Bourgondië erfgenaam van Jacoba van Beieren zou worden en dat Jacoba van Beieren niet meer in het huwelijk mocht treden. Jacoba bleef in naam nog gravin van Holland, maar moest feitelijk vrijwel alle macht afstaan. Wel hield ze een deel van de inkomsten van de landen om naar haar stand te kunnen leven.

Enkele jaren later, in 1432 in het geheim en later opnieuw in 1434, trad ze toch in het huwelijk met Frank heer van Borssele, graaf van Oostervant (1395-1470/71). Deze huwelijken bleven kinderloos. Doordat ze hiermee haar belofte schond, moest ze definitief afstand doen van al haar macht. Ze trok zich terug op het slot Teylingen, waar ze in 1436 op 35-jarige leeftijd aan tuberculose overleed.

Het is vooralsnog onbekend waar Jacoba van Beieren ligt begraven. Er zijn aanwijzingen dat ze in de Nederlandse Hervormde Kerk in Sint Maartensdijk (waar haar echtgenoot Frank van Borssele talrijke bezittingen had) is begraven. Echter ligt het meer voor de hand dat ze in Delft een laatste rustplaats heeft gekregen.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacoba_van_Beieren

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 716.