kunstbus
Dit artikel is 19-10-2019 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Six

Rijke lakenverver, dichter en mecenas, later burgemeester. Vriend en opdrachtgever van Rembrandt.

Rembrandt was in de jaren veertig bevriend geraakt met Jan Six, wiens familie fortuin had gemaakt in de textielververij. Hij maakte een ets met zijn portret, en enkele jaren later een schilderij. In 1652 tekende Rembrandt in Six' album amicorum. Toen de schilder het jaar daarop in financiële problemen verkeerde, leende Six hem duizend gulden, zonder dat hij daarover rente hoefde te betalen. De vriendschap tussen de twee lijkt later bekoeld te zijn. Jan Six verkocht de schuldbrief toen door.

De schilderijen die Rembrandt in 1652 aan Six verkocht stamden uit de jaren 1630. Het eerste was een portret van zijn overleden vrouw Saskia, tegenwoordig in de Gemäldegalerie in Cassel. De preek van Johannes, die het contract noemt, was 'De prediking van Johannes de Doper', een grisaille die nu in Berlijn hangt. Het derde schilderij, van de bijbelse hogepriester Simeon, was vermoedelijk van de hand van Rembrandts vriend en collega Jan Lievens.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.