kunstbus
Dit artikel is 06-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Japan

Doorverwijspagina

Japanse kunst - Japonisme

Japanse literatuur

Japanse muziek

Popgroep Japan

Japan
Japan (Japans: 日本 Nippon, Nihon; letterlijke betekenis: oorsprong van de zon; 大和 Yamato is naam voor het oude Japan)

Japan is een eilandenrijk ten oosten van het Aziatische continent, dat bestaat uit meer dan 3000 eilanden. De bevolking concentreert zich echter voornamelijk op de eilanden Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu.

Etymologie
Voor 'Japan' zijn in het Japans tegenwoordig twee namen in gebruik:
日本 (にほん) Nihon
日本 (にっぽん) Nippon

De twee woorden zijn inhoudelijk identiek maar worden slechts anders uitgesproken. Over het algemeen beschouwt men Nippon als een officiële term.

In het eerste deel van de Chinese Tang-dynastie verzonnen Japanse geleerden die Chinees hadden gestudeerd een nieuwe naam voor hun land. Ze gebruikten de Chinese uitdrukking voor "oorsprong van de zon, zonsopgang" omdat Japan ten oosten van China ligt. In het Chinees van die tijd (Midden-Chinees), was de uitdrukking nzyet-pwun. Aan dit voegden de geleerden het Chinese achtervoegsel kwuk (land) toe, hetgeen leidde tot de samenstelling nzyet-pwun-kwuk (zonsopkomstland, land van de rijzende zon). De medeklinkers in het woord waren niet uitspreekbaar in Oud-Japans, zodat de term werd de vereenvoudigd tot Nip-pon-gu of Ni-pon-gu. De laatstgenoemde veranderde door regelmatige verandering in Ni-hon-gu. De vormen Nippon en Nihon van vandaag zijn hetzelfde als deze, minus het "land"-achtervoegsel.
In het Mandarijn, één van de vormen van Chinees die zich uit het Midden-Chinees ontwikkelden, evolueerde de uitdrukking tot Ra-ban-gua, een vroege vorm die door Marco Polo als Chipangu werd geregistreerd. Het vroege Mandarijnse woord werd Japang, die door Portugese handelaren in de 16e eeuw werd gehoord. Deze handelaren kunnen degenen zijn geweest die het woord naar Europa hebben gebracht. Het huidige Japan werd voor het eerst geregistreerd in 1577.

Geografie
Japan bestaat voornamelijk uit de vier grote eilanden: (van noord naar zuid) Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu. Honshu is het grootste eiland; hierop zijn de belangrijkste steden van Japan gevestigd. Tevens behoren de Ryukyu-eilanden in het zuiden van de vier grote eilanden tot Japan, samen met vele andere kleinere eilanden. Het land is verdeeld in 47 prefecturen. Op Hokkaido ligt een gebied waar onder meer de Ainu wonen, de oorspronkelijke bewoners van Japan.

De algemene eigenschappen van de vier belangrijke eilanden zijn: besneeuwde steile bergen (waaronder de beroemde vulkaan Fuji), korte rivieren, beboste hellingen, onregelmatige en mooie meren en kleine, vruchtbare vlaktes. Op het gecultiveerde land, dat slechts 11% van totaal het landgebied van Japan vormt, is de bevolkingsdichtheid zeer hoog.

Demografie
Bij het begin van de 20e eeuw telde Japan ruim 40 miljoen inwoners; dat aantal is nu zowat verdrievoudigd [1].

Samenleving en religie
Japan is een uiterst homogene maatschappij waarin niet-Japanners, vooral Koreanen, minder dan 1% van de bevolking uitmaken. De inwoners van Japan zijn hoofdzakelijk de nakomelingen van diverse volkeren die in voorhistorische tijden naar Azië migreerden; een van de eerste groepen, Ainu, die nog steeds in zekere mate in Hokkaido voortleven, zijn genetisch enigszins verwant met Kaukasiërs.

De belangrijkste godsdiensten van Japan zijn Shintoïsme en boeddhisme; de meeste Japanners hangen beide geloven aan. Terwijl de ontwikkeling van shinto radicaal door de invloed van boeddhisme werd veranderd, ontwikkelden zich in de Japanse godsdienstige verscheidenheden ook bewegingen zoals Jodo, Shingon en Nichiren. Talrijke bewegingen, genoemd de "nieuwe godsdiensten", zijn na de Tweede Wereldoorlog gevormd en hebben vele leden aangetrokken. Eén hiervan, Soka Gakkai, een boeddhistische sekte, groeide snel in de jaren '50 en de jaren '60 en werd een sterke sociale en politieke macht. Minder dan 1% van de bevolking is christen. Het confucianisme heeft diep het Japanse gedachtegoed beïnvloed en over het algemeen heeft de Chinese cultuur een significante invloed gehad op de vorming van Japanse beschaving (zie Japanse architectuur; Japanse kunst; Japanse literatuur).

Het Japanse onderwijssysteem, opgezet na de Tweede Wereldoorlog, is één van de meest efficiënte in de wereld. Negen jaar scholing is verplicht, hoewel de grote meerderheid van burgers een veel langere schoolperiode doormaakt. De twee belangrijke nationale universiteiten zijn die in Tokio en Kyoto. De levensstandaard is drastisch verbeterd vanaf de jaren '50, en de Japanners hebben het hoogste inkomen per hoofd van alle Aziaten. De programma's voor maatschappelijk welzijn en ziekteverzekering zijn vrij uitvoerig. Sinds 1961 heeft Japan een ziekteverzekeringssysteem dat elk van zijn burgers voorziet van noodzakelijke gezondheidszorg. De belangrijke zorgen zijn vergrijzing en overbevolking.

Overheid
De overheid in Japan is gebaseerd op de grondwet van 1947, opgesteld door de Verenigde Beroepsautoriteiten in opdracht van de toenmalige Amerikaanse bezetters. Het verklaart dat de keizer dient als "symbool van de staat", maar dat de soevereiniteit bij de bevolking ligt. Hirohito was keizer vanaf 1926 tot zijn dood in 1989; hij werd opgevolgd door zijn zoon, Akihito.
De uitvoerende macht is een kabinet dat door de minister-president wordt benoemd en wordt geleid, die gewoonlijk de leider van de meerderheidspartij is. Een hooggerechtshof leidt een onafhankelijke rechterlijke macht.

De meeste politieke partijen in Japan zijn klein; hun leden zijn hoofdzakelijk professionele politici. Japan heeft momenteel meer dan 10.000 politieke partijen, de meeste zijn lokaal en regionaal. De Liberale Democratische Partij (LDP) hield de meerderheid van zetels in het kabinet vanaf 1955 tot 1993, toen een coalitie van voormalige oppositiepartijen een overheid vormde. Nochtans kwam de partij in 1996 wederom aan de macht. De LDP is vrij conservatief en heeft een alliantie met de Verenigde Staten en de wederzijdse veiligheidspacten tussen de twee landen gesteund. De Sociale Democratische Partij (SDP, vroeger de Socialistische Partij), die zich tegen de veiligheidsverdragen met de Verenigde Staten heeft verzet, was lang de belangrijkste rivaal van de LDP. In 1994 vormde de partij echter een regeringscoalitie met de LDP.

Subnationale overheden
Japan is sinds 1888 verdeeld in 47 prefecturen, elk geregeerd door een direct verkozen gouverneur. De steden en dorpen kiezen hun eigen burgemeesters en wethouders.

Klimaat en natuurverschijnselen
Het klimaat varieert van een koel vochtig continentaal klimaat in het noorden tot een vochtig subtropisch klimaat in het zuiden van Japan. De regenval is overvloedig, en natuurgeweld zoals tyfoons en aardbevingen treden frequent op.

Aardbevingen
Japan is een vulkanische eilandenboog en behoort tot de seismisch meest actieve gebieden ter wereld. De aardbevingen worden veroorzaakt door platentektoniek. De Pacifische plaat en de Filipijnse plaat duiken langzaam (enkele centimeters per jaar) naar beneden onder de Euraziatische plaat. Dit proces, waarbij de platen zich moeizaam langs elkaar wringen, veroorzaakt grote spanningen. De plaatselijk in de loop der vele jaren opgebouwde spanning kan zich ontladen in een plotselinge verschuiving, de aardbeving.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Japan.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 162.