kunstbus
Dit artikel is 20-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

jaren zeventig

Jaren Zeventig

De jaren zeventig kunnen worden getypeerd als een periode van consolidatie van de naoorlogse welvaart. Luxegoederen als de auto, de televisie en vakanties in het buitenland, zijn voor veel mensen bereikbaar geworden.

Als trend manifesteert zich een zekere huiselijkheid. Huiskamers worden opgetuigd met gehaakte versieringen (macramé), visnetten, zitzakken en rieten matten. Na de minirok komt de maxirok weer in zwang. Bruin, paars en oranje zijn modekleuren. Men gaat beter nadenken over het milieu, afvalscheiding en aparte glasinzameling komen opzetten en ook dat valt in de openbare ruimte te merken.

In deze periode is ook, als voortzetting van ontwikkelingen in de jaren zestig, veel belangstelling voor vernieuwing, inspraak en progressieve politiek merkbaar. Er werd evenwel ook gesproken over de 'matheid' van de jaren zeventig, in vergelijking met de als hoogtepunt ervaren jaren zestig. Er worden talloze protestdemonstraties gehouden over allerlei onderwerpen en tegen allerlei regimes, waar ook in de wereld. De televisie haakt gretig op al deze ontwikkelingen in. Er zijn 'grensverleggende' programma's op tv die willen breken met de bestaande 'burgerlijke' cultuur. Er zijn ook tegengestelde ontwikkelingen: omroepen die juist op conventioneel amusement en politiek rechts gericht is. Jongeren krijgen in de jaren zeventig duidelijk een stem.

De zorg voor het milieu manifesteert zich door het Rapport van de Club van Rome (1972), dat waarschuwt voor het opraken van fossiele brandstoffen. Door politieke oorzaken lijkt dat ineens actueel als men in 1973 wordt geconfronteerd met de oliecrisis.

In het begin van de jaren '70 leek inflatie nog een bedreiging, maar de oliecrisis van 1973 zou een schaduw werpen op het gehele decennium. Een tweede crisis en een rapport wierp een schaduw over het leven van velen. Voorspeld werd dat de olievoorraden snel zouden opraken.

De Amerikaanse autoindustrie werd op haar knieën gedwongen door goedkope Japanse import, dat zuiniger auto's leverde. Het toch al erg verlengde leven van auto's als de Volkswagen Kever en Citroën 2CV werd nog langer uitgerekt door de gegroeide vraag. Het was een periode waarin veel automerken verdwenen, zoals een groot deel van de britse autoindustrie.

In 1973 vindt de Jom Kipoeroorlog plaats waarbij Egypte en Syrië onverhoeds Israël binnenvallen; na een paar weken is deze oorlog voorbij. Militair heeft deze oorlog geen gevolgen, wel moreel omdat Israël voor de Arabische wereld niet meer de onoverwinnelijke vijand blijkt te zijn. In 1977 brengt de Egyptische president Sadat een spectaculair bezoek aan Israël dat uiteindelijk resulteert in een vredesverdrag (1978).

Na dertig jaar komt er een einde aan de oorlog in Indo-China. In 1975 vallen Zuid-Vietnam, Cambodja en Laos in handen van communistische regimes. In Cambodja komt de Rode Khmer aan de macht die tot de inval van de Vietnamezen in 1978 een schrikbewind voert, waarbij tussen de 1,5 en de 2 miljoen Cambodjanen worden vermoord.

In Zuid-Europa komt een democratische ontwikkeling tot stand. Portugal (1974), Griekenland (1974) en Spanje (1975) krijgen democratische regeringen en beginnen aan het proces van toetreding tot de Europese Gemeenschap.

In 1979 wordt het regime van de sjah van Iran omvergeworpen en wordt onder leiding van ayatollah Khomeini een fundamentalisch-islamitisch regime geïnstalleerd dat zich fel tegen Israël en de Verenigde Staten keert. De ambassade van laatstgenoemd land wordt langdurig bezet.

Eind 1979 vindt ook de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan plaats wat in de jaren tachtig tot een lange guerrilla-oorlog zal leiden.

Popmuziek
In de popmuziek wordt ABBA met de hit Waterloo (1974) wel gezien als een symbool van dit decennium.
Meer in het algemeen werden de eerste helft van het decennium gedomineerd door de Glamrock en de symfonische rock, terwijl de tweede helft bepaald werd door de reactie erop: de punk. Ook de stijl Disco was erg populair. Aan het einde van dit decennium kwam ook Reggae opzetten.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.