kunstbus
Dit artikel is 30-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johannes Clauberg

Johannes Clauberg, (Solingen 1622 - Duisburg 1665) Filosoof, logicus. Studeerde filosofie, theologie en Hebreeuws te Bremen, Groningen, Leiden en Amsterdam. Schreef in Groningen zijn Elementa Philosophiae sive Ontosophia. De in Nederland opgeleide Johannes Clauberg zou in Duisburg uitgroeien tot de belangrijkste Duitse cartesiaan.

Zijn cartesianisme hangt nauw samen met het rapport (1651) dat in opdracht van de senaat van de Hogeschool werd uitgebracht over de 'nieuwe filosofie' t.b.v. graaf Henrik Lodewijk van Nassau, die daarmee wijsgerige twisten aan de hogeschool te Herborn trachtte te bezweren.

Op 1 juli 1651 verzond graaf Lodewijk Hendrik van Nassau vanuit de Dillenburg een brief aan de universiteiten van Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht en Harderwijk, en aan de illustre school van Breda. Als beschermheer van de Hohe Schule te Herborn maakte hij zich grote zorgen over de onrust die aan deze academie was ontstaan nadat in 1649 Johan Clauberg (1622-1665) als hoogleraar filosofie en twee jaar later Christopher Wittichius (1625-1687) als hoogleraar theologie en wiskunde waren benoemd. Deze jonge geleerden waren beiden aanhangers van de Franse filosoof René Descartes (1596-1650) en hun collega's, met name een zekere Cyriacus Lentulus (?-1678), hoogleraar geschiedenis en politieke wetenschappen, waren daar niet bepaald gelukkig mee. Als we Wittichius mogen geloven, zou Lentulus het gerucht hebben verspreid dat nu sceptische en zelfs regelrecht atheïstische 'nieuwigheden' werden gedoceerd. Lodewijk Hendrik wilde van de Nederlandse academici weten wat zíj van het cartesianisme vonden. Meer in het bijzonder was hij benieuwd naar hun oordeel over de verhouding van deze nieuwe wijsbegeerte tot de hogere faculteiten, en dan vooral die van de godgeleerdheid. Ten slotte informeerde hij naar de rol van het cartesianisme in het onderwijsprogramma van de Nederlandse universiteiten.

Zijn werken werden gedrukt in het invloedrijke Amsterdam; aldus kreeg vooral zijn logica grote bekendheid.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 742.