kunstbus
Dit artikel is 21-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johannes

Johannes kan verwijzen naar apostel Johannes, volgeling van Jezus, traditioneel beschouwd als dezelfde als de evangelist Johannes (auteurschap betwist door de historisch-kritische wetenschap), het evangelie uit het Nieuwe Testament naar Johannes en/of de evangelist Johannes, de schrijver van het genoemde evangelie.

. Brieven van Johannes
De drie brieven van Johannes zijn drie Bijbelboeken uit het Nieuwe Testament, die volgens de gangbare historische inzichten geschreven zijn rond 90 tot 100 na Christus. Over het algemeen wordt aangenomen dat de brieven niet van dezelfde schrijver zijn (Johannes was een veel voorkomende naam).
De eerste brief wordt traditioneel toegeschreven aan de apostel Johannes, de schrijver van het evangelie van Johannes.
Van de tweede en derde brief wordt aangenomen dat ze dezelfde auteur hadden, die Johannes de Presbyter genoemd wordt.

. Johannes de Presbyter
Tweede brief van Johannes
Derde brief van Johannes

. Johannes de Doper, profeet en neef van Jezus

. Johannes (keizer), keizer van het West-Romeinse Rijk (423-425)
. Johannes van het Kruis, heilige en mysticus
. Johannes (voornaam), jongensnaam


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.