kunstbus
Dit artikel is 30 10 2016 13:43 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

John Austin

John Langshaw Austin (Lancaster 1911 - Oxford 1960) was een Brits taalfilosoof, voornamelijk bekend omwille van zijn taalhandelingstheorie.

Samen met Ludwig Wittgenstein wordt hij tot de groten van de hedendaagse taalfilosofie gerekend. Hij wordt beschouwd als een centraal figuur in de Ordinary language philosophy.

Bij zijn analyse van filosofische problemen gaat Austin uit van de gewone taal. De filosofie heeft traditioneel bij het bestuderen van de taal vooral aandacht gehad voor de manier waarop we taal gebruiken om dingen te beschrijven. Maar wanneer we het gewone taalgebruik bestuderen zien we dat we taal niet alleen gebruiken om te beschrijven. De taal kan ook gebruikt worden om een daad te stellen. Dit wordt een taalhandeling genoemd.

Dit heeft consequenties voor de manier waarop we het waarheidsprobleem benaderen. Het waarheidsprobleem is de vraag wanneer een bewering waar genoemd kan worden, of: aan welke voorwaarden een uitspraak moet voldoen om waar te zijn. Filosofen hebben dit probleem, aldus Austin, altijd te veel benaderd alsof beweringen altijd beschrijvingen zijn. En zelfs als een bewering een beschrijving is (en geen taaldaad), dan is deze nog geuit in een bepaalde context. Deze context bepaalt mede of een uitspraak waar of onwaar is. De waarheid van een uitspraak hangt dus niet alleen af van de letterlijke inhoud van die uitspraak en haar relatie tot de werkelijkheid, maar ook van het moment wanneer, de plaats waar, en door wie zij geuit is.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Austin_(taalfilosoof)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 677.