kunstbus
Dit artikel is 30 10 2016 10:43 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

John Searle

John Rogers Searle (Denver (Colorado), 1932) is een Amerikaans filosoof vooral bekend van zijn bijdragen aan de taalfilosofie, de filosofie van de geest, en zijn bijdrage aan het concept van "sociale realiteit". Hij wordt geplaatst in de stroming van de Ordinary language philosophy, een filosofische school in de hedendaagse filosofie die klassieke filosofische problemen als het resultaat ziet van het verkeerd gebruik van de taal door filosofen omdat ze geen oog hebben voor het alledaags gebruik van deze woorden.

In zijn boek Intentionality - An essay in the philosopy of mind (1983) introduceert Searle het begrip "intentionaliteit".

Op het gebied van de filosofie van de geest maakt Searle onderscheid tussen sterke en zwakke kunstmatige intelligentie, in het Engels "artificial intelligence" of "AI". Bij zwakke AI is er geen sprake van intentionaliteit, bij sterke AI juist wel. Om dit te illustreren bedacht hij het Chinese kamerargument. In dit gedachte-experiment kan een computer Chinees spreken op basis van een set instructies. Ook als de computer even goed Chinees kan spreken als een mens, dan nog zal de computer geen intentionaliteit hebben. De Chinese kamer is een gedachte-experiment dat bedacht werd door Searle in 1980, in het artikel Minds, brains, and programs. Het experiment betreft de vraag of computers, nu of in de toekomst, zouden kunnen denken zoals mensen dat kunnen. Searle betoogt van niet. Hiermee probeert hij een antwoord te bieden op een ander gedachte-experiment dat het tegendeel verdedigt, namelijk de Turingtest van Alan Turing.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.