kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

journalist

Journalist

Een journalist verzamelt feiten over recente gebeurtenissen van algemeen belang en onderzoekt of analyseert die en maakt daarvan meestal een verslag dat hij publiceert in een actueel (nieuws)medium. Dat wordt journalistiek genoemd (van het Frans journal, wat dagboek of later dagblad betekent). Een journalist wordt vaak gezien als de beoefenaar van een vrij beroep, dat wil zeggen dat hij of zij vaak werkt vanuit een diepere motivatie die losstaat van een directe aanstelling of opdracht, te vergelijken met die van bijvoorbeeld een arts of priester. Journalisten wensen net als deze groepen te beschikken over een wettig erkend beroepsgeheim.

Iedereen die journalistiek bedrijft kan zich in Nederland en Belgiƫ journalist noemen, ongeacht voor welk medium hij of zij werkt en of het bezoldigd gebeurt of niet. Daar staat tegenover dat veel organisaties, bijvoorbeeld de politie, alleen medewerking verleent aan journalisten die een of andere vorm van accreditatie ("geverifieerde betrouwbaarheid") hebben. Meestal is dit in de vorm van een (internationale) perskaart.

Een perskaart is een meestal internationaal erkende kaart voor journalisten. Bij veel organisaties, bijvoorbeeld de politie, verleent men vaak alleen medewerking aan mensen in het bezit van een perskaart.
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) geeft in samenwerking met de Internationale Federatie van Journalisten de NVJ-perskaart uit. Deze identificeert de houder als een lid van de NVJ en kan in binnen- en buitenland worden gebruikt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten is Nederlands oudste vakbond en beroepsvereniging voor zowel studenten journalistiek, journalisten in loondienst als zelfstandigen, en bovendien voor voorlichters.
In Nederland geeft de politieperskaart en de bijbehorende rellenkaart toegang bij demonstraties, rellen en calamiteiten waar de politie straten en terreinen afsluit voor het publiek.


Journalisten van grotere kranten en programma's werken voornamelijk in loondienst, maar veel journalisten zijn freelance.

Het werk van een verslaggever wordt door een redacteur of eindredacteur bewerkt voordat het wordt gepubliceerd. Elk medium heeft hiervoor zijn eigen systematiek. Op veel kleinere krantenredacties vallen de functies verslaggever en redacteur vaak samen. De eindverantwoordelijkheid over de gehele journalistieke inhoud van de publicatie valt onder een hoofdredacteur; de eindredacteur is meestal degene die de actueel uitgebrachte editie goedkeurt.

Elk artikel dat geproduceerd is door een journalist kan getoetst worden door een externe min of meer onafhankelijke commissie. Dat gebeurt door de Raad voor de Journalistiek. Iedereen die zich door een artikel benadeeld voelt, kan zich tot deze raad wenden. De raad heeft echter geen dwingende middelen om te straffen.

GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Journalist

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.