kunstbus
Dit artikel is 02-02-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kaatsen

Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten, waarbij de spelers de bal met de handpalm of vuist zo proberen te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd.

De kaatssport wordt in diverse varianten in meer dan 50 landen en landstreken beoefend, o.a. in België, Frankrijk, Baskenland, Valencia, Italië en de Verenigde Staten. Kaatsen is één van de oudste nog beoefende balsporten.

Ruwweg zijn de verschillende varianten op de te delen in:
1. veld- of pleinkaatsen waartoe het Friese en Belgische (jeu de pelote) spel behoren en
2. muurkaatsen met als meest beoefende varianten Amerikaans handbal (American Handball), geëvolueerd uit het daar door Ierse emigranten omstreeks 1880 geïntroduceerde kaatsspel en het Baskische spel dat, behalve in het land van oorsprong, in een groot aantal landen in Zuid- en Midden-Amerika wordt gespeeld.

De directe voorloper van het moderne tennis werd eeuwen geleden al in diverse West-Europese landen beoefent. Kaatsen was in de vijftiende en zestiende eeuw een populair tijdverdrijf aan de Europese vorstenhoven. Bij het kaatsen werd een met haar of stro gevulde leren bal met de handpalm geworpen en weer teruggekaatst. De Franse term jeu de paume, letterlijk spel met de handpalm, duidt op deze speelwijze.

Voorloper tennis
In de 16e eeuw werd door sommige spelers bij het in Noord-Frankrijk nog altijd beoefende "jeu de paume", een primitief racket gebruikt. Hieruit is het moderne tennis geëvolueerd, maar ook een aantal nog sporadisch gespeelde sporten als real tennis en jeu de tambourin zijn hieruit ontstaan.

Jeu de paume (Frans voor "spel met de handpalm") is een Franse balsport waaruit het tennis is ontstaan. Oorspronkelijk werd het, zoals bij volleybal, met blote handen gespeeld. Later gebruikte men een slaghout en uiteindelijk een racket.
De sport was tussen 1250 en 1650 de favoriete van Frankrijk. Zij was zo populair dat de prefect van Parijs in 1397 het spelen doordeweeks verbood "omdat vele werklui hun werk en familie achterlaten." De bevolking schijnt zich echter niet veel van het verbod aangetrokken te hebben.
"Kaatsbaan" is een losse vertaling van het Franse "jeu de paume". Wat in Nederland de Eed op de Kaatsbaan genoemd wordt, heet in het Frans de Serment du Jeu de paume. De eed op de Kaatsbaan werd afgelegd op 20 juni 1789 door vertegenwoordigers van de derde stand. Zij zouden niet uiteengaan, voordat zij als nationale vergadering (Assemblée Nationale) aan Frankrijk een nieuwe grondwet hadden gegeven. De plaats van handeling was het Kasteel van Versailles.
In 1908 stond Jeu de paume (eenmalig) op het programma van de Olympische Spelen. Verrassend gingen de medailles naar spelers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Vandaag de dag wordt het nog steeds gespeeld, maar is het ook in Frankrijk overvleugeld door tennis en andere sporten.

Kaatsen, Fries spel
Het doorgaans als "typisch Friese sport" aangeduide Friese kaatsspel, is in de 16e eeuw in Friesland geïntroduceerd door Hollandse dijkwerkers. Het spel wordt op gras gespeeld tussen twee teams van elk drie spelers, de parturen. Het kaatsen is het populairst in de Friese kleigebieden (Fries: Klaai). In de Friese Wouden (Fries: Fryske Wâlden) is deze sport niet populair.

Websites:
. GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaatsen


Pageviews vandaag: 33.