kunstbus
Dit artikel is 06-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

karmelieten

Karmelieten

De orde van de karmelieten (Ordo Carmelitarum, O.Carm.; vrouwelijke vorm: karmelietessen) is een rooms-katholieke bedelorde.

De karmelieten onderscheiden zich net zoals de franciscanen, dominicanen en augustijnen van andere monastieke orden door niet de individuele armoede maar de collectieve armoede te belijden en zijn voor hun bestaan afhankelijk van eigen arbeid en aalmoezen. Karakteristiek voor de karmelieten is het grote belang dat ze hechten aan het in stilte uitgevoerde gebed.

Heilige Maagd Maria van de berg Karmel
De orde van de karmelieten kent haar oorsprong op de berg Karmel bij de havenplaats Haifa in Israël. Volgens de bijbel zou de profeet Elia op deze berg gestreden hebben tegen de profeten van de afgod Baäl. De berg was lange tijd een verblijfplaats voor talrijke kluizenaars die in navolging van hem een aan God toegewijd leven leidden. Naast een hoogtepunt in de vierde tot de zevende eeuw kent het kluizenaarsleven daar in de elfde en twaalfde eeuw een ware renaissance. Pelgrims lieten zich door het geloof van de profeet Elia inspireren en kwamen daar onder leiding van Berthold van Calabrië en Albertus van Jeruzalem samen 'nabij de bron van Elia' om als heremieten te leven. Tussen de kluizenaarscellen werd een kapel ter ere van Maria gebouwd en de heremieten noemden zichzelf vanaf dan 'Broeders van de heilige Maria van de Berg Karmel' waarmee zij de basis legden voor de latere ordes van de karmelieten en karmelietessen.

Albert Avogadro (1150-1214) verleende de groep heremieten 'juridische stabiliteit' en staat aan de basis van de officiële leefregels van de karmelieten waaronder armoede en handenarbeid het belangrijkst zijn.

In 1235 worden de karmelieten, onder het dreigende gevaar van de Saracenen, gedwongen de berg Karmel te verlaten. De meesten trekken naar delen van Europa.

De heilige karmeliet Simon Stock kreeg op 16 juli 1251 in Cambridge een verschijning van de Heilige Maagd Maria die hem een scapulier gaf.

In 1386 werd 16 juli een belangrijke feestdag voor de karmelieten die sinds 1726 op de liturgische kalender van de gehele Katholieke Kerk staat.

Gouden eeuw voor de Karmelieten
In de veertiende eeuw vinden in de orde van de karmelieten zowel op intellectueel als op spiritueel vlak steeds ontwikkelingen plaats en worden veel nieuwe kloosters gesticht. Deze intellectuele bloei leidt samen met het Westers Schisma (1378-1417) en de grote pestepidemie (1347-1354) echter ook tot het verval van de orde vanaf het einde van de 14e eeuw. Er moest een hervorming komen die tot stand komt onder Theresia van Avila. De grondpijlers hiervan waren armoede, gebed en afzondering.

Ongeschoeide karmelieten
In 1568 ontstaat het eerste klooster van de ongeschoeide karmelieten (Ordo Carmelitarum Discalceatorum, OCD) waarmee een scheiding ontstaat tussen de geschoeide en de ongeschoeide karmelieten.

Franse Revolutie
Op het einde van de 18de en in het begin van de 19e eeuw wordt met name door de Franse Revolutie en de verspreiding van nieuwe ideeën door Napoleon aan de karmelieten een grote slag toegediend. Zowel de karmelieten als ook de meeste andere orden werden in deze periode vervolgd. Pas midden in de negentiende eeuw zouden er weer nieuwe stichtingen komen. In Nederland en België verdwenen de geschoeide karmelieten (uitgezonderd in Boxmeer en in Vilvoorde) bijna volledig en blijven alleen enkele ongeschoeide karmelieten voortleven.

Bekende karmelieten en karmelietessen
Theresia van Avila en de heiligen Johannes van het Kruis, Theresia van Lisieux en Edith Stein (Theresia-Benedicta van het Kruis)zijn de meest bekende karmelieten. Bekende Nederlandse karmelieten zijn Titus Brandsma die op 17 september 1898 intrad en Moeder Josephine Koning O.Carm. (1868-1931) dienaresse Gods en kandidaat-zaligverklaring.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 166.