kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Karolingers

Karolingers (8e en 9e eeuw)

Dynastie van o.a. Karel De Grote in het Frankische Rijk. Nam het over van de MeroVingers toen deze in 800 (door de paus) gekroond werd tot koning. In de praktijk hadden ze het echter al langer voor het zeggen. Zie ook Karolingische Rijk, KaroLingers Opkomst.

Karolingische Rijk
Rond 8e eeuw Westers Christendom verenigd in Carolingisch Rijk, onder de Frankische Koning Karel Martel. Bevatte ingredienten van de samenvoeging van Klassiek, Christendom en Germaans. (synthesis)
- Carolingisch rijk had geen grote hoofdstad, als bv ConstantiNopel
- Voornamelijk agrarisch
- Cultuur met name gecentraliseerd rond kloosters, cathedralen, koninklijk/adellijk hof.
- Karel richt zich met name op Noord Frankrijk.
- Europees gedachtengoed komt al wel enigszins boven als aparte cultuur, waarvan de roots liggen in Athene, Rome, Jeruzalem, Duitsland, samengevoegd door een gemeenschappelijk geloof, wetenschappelijke taal, en erfgoed.: Intellectueel en spiritueel gebaseerd op de Bijbel, geschriften van de Kerkvaders, Latijnse literatuur (Karolingische Renaissance).
Carolingen zijn genoemd naar Karel Martel. Zij houden deze Europese cultuur samen.
giftsociety aanvankelijk opgebouwd met SpoilSysteem

Na de dood van Karel De Grote, komt Lodewijk De Vrome, zijn zoons maken een burgeroorlog, en die eindigt met het Verdrag Van Verdun

Rond 9e en 10e eeuw begint de val van het Karolingische Rijk (Karolingische Rijk Zwaktes) (valt ook op te maken uit de namen van de koningen bijv Karel de Dikke ipv Grote, Vrome, Moedige)

Karolingische Rijk Zwaktes
1. Germaanse verleden/opvattingen leefden door (GewoonteRecht, Karolingische Rijks Delingen)
2. gebrekkinge communicatie
3. gebrek aan financiele Middelen en adequaat bestuur: feodaliteit, w. uiteindelijke ontbindingsfactor door erfelijkheid lenen

MosLims, HonGaren en ViKingen plunderen het rijk, maar Europa is nog wel sterk genoeg om dit te overleven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.