kunstbus
Dit artikel is 10-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

katknuppelen

Een volksspel waarbij een kat in een houten ton wordt opgesloten en aan een touw tussen twee bomen opgehangen. De deelnemers slaan of werpen vervolgens met houten knuppels tegen de ton. De bedoeling is dat de ton in duigen valt, waarna de kat onder luid gekrijs kan ontsnappen. Evenals ganstrekken kwam katknuppelen in grote delen van Europa voor. In tegenstelling tot veel andere kwelspelen bracht het dier het er hier levend van af.

Het stond ook bekend onder de namen: katkneppelen, katkluppelen of de katte uut de tunne gooien.

Katknuppelen is nog een volksvermaakspel wat met name in Noord-Holland tijdens diverse evenementen, zoals Koningsdag, dorpsfeesten en kermissen wordt gespeeld. In de tegenwoordige tijd is de kat vervangen door een houten klos aan een touwtje. De tonnen zijn voorzien van 8 houten hoepels en de kat welk elk een waarde heeft. Het spel is af als alle hoepels en de kat van het vat op de grond liggen. De groep beoefenaars en betrokkenen bestaat uit plaatselijke inwoners en een groep mensen die we via facebook en mail op de hoogte houden waar het evenement is. - (https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/2355/katknuppelen)

Kattenverbrandingen
Katten verbranden was een variant op het katknuppelen waarbij een of meerdere katten (in sommige gevallen een vos) in een ton of zak werden opgesloten waarna deze werd opgehesen en neergelaten boven een vuur. De mensen keken lachend toe terwijl de katten in uiterste doodsnood worstelden en krijsten terwijl ze levend verbrandden. Wanneer de katten uiteindelijk waren verkoold namen de mensen sintels mee naar huis omdat men dacht dat dat geluk bracht. De best gedocumenteerde gevallen stammen uit Frankrijk (met name Parijs maar ook daarbuiten) en het Portugese Campia. Er zijn gevallen in Parijs bekend waarbij koningen persoonlijk het vuur aanstaken.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelspel

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.