kunstbus
Dit artikel is 29-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Keizer

Keizer is de hoogste vorstelijke titel die er bestaat en heeft de betekenis van soeverein wereldlijk leider. Het vrouwelijke equivalent is keizerin.

De titel keizer is afgeleid van de Latijnse eigennaam Caesar (Latijnse uitspraak: kajzar), hoewel het Latijnse equivalent imperator is. Caesar was het cognomen van Gaius Julius Caesar. Hij werd door de senaat benoemd tot dictator perpetuus ("eeuwig leider"). In feite herstelde men hiermee de monarchie in het Romeinse Rijk. Het cognomen werd later ook aan zijn opvolgers gegeven, die evenals Gaius Julius dictator voor het leven waren en als imperator over het Romeinse Rijk heersten. Langzamerhand werd Caesar een synoniem voor de titel van imperator-dictator.

Keizer versus koning
In de Westerse wereld was er aanvankelijk sprake van telkens slechts één keizer. Deze opeenvolgende monarchen beschouwden zich als de waardige opvolgers van de Romeinse keizers. De keizer werd als een machtiger heerser dan een koning aangezien. Na het herinvoeren van de keizertitel in het jaar 800 werden de Europese koningen als een leenman van de keizer beschouwd. In hun koninkrijk fungeerden zij in naam van de keizer van het Romeinse Rijk. De keizer is in die visie de opperste door God aangeduide bewaarder van het volk en het land, terwijl een koning slechts in zijn land als vorst is verkozen. Het keizerdom put ook gezag uit de christelijke profetie dat de wereld zou vergaan indien er een einde aan het Romeinse Rijk zou komen. Men streefde daarom naar een soort voortzetting van het Romeinse Rijk.

Zie verder: Wiki/keizer


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.