kunstbus
Dit artikel is 03-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kerkelijk

Met het woord Kerk kan, naast de betekenis gebouw en geloofsgemeenschap, ook de organisatie bedoeld worden. Een kerk waarvan de leden zijn ingeschreven, een (meestal vrijwillige) financiële bijdrage leveren en participeren in de activiteiten zoals kerkdiensten.

In Nederland wordt in artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat "kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd", rechtspersoonlijkheid bezitten. In de Handelsregisterwet 2007 is bepaald dat per 1 juli 2008 dergelijke kerken zich dienen in te schrijven in het handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen; dit register wordt bijgehouden door de Kamers van Koophandel.

Vaak wordt er op een abstracter niveau van de kerk gesproken, de Kerk als instituut of als geloofsgemeenschap. Deze betekenis wordt bijvoorbeeld gebruikt als gesproken wordt over de scheiding van kerk en staat. In deze betekenis wordt het woord ook wel met een hoofdletter geschreven.

Voor de Kerk als mystiek begrip (ook met een hoofdletter) bestaan meerdere uitdrukkingen. Vaak wordt de aanduiding Lichaam van Christus gebezigd. Ook wordt de Kerk wel voorgesteld als de bruid, voor wie de mystieke bruidegom Christus aan het kruis zijn leven gaf.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.