kunstbus
Dit artikel is 01-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kibboets

Een kibboets is een collectieve landbouwnederzetting in Israël. De eerste kibboetsen werden opgericht door Joodse Palestijnen tijdens het Britse mandaat over Palestina.

De kibboets was de oogappel van het overwegend socialistische en voluntaire joods-Palestijnse bestuur, vanwege de verregaande toepassing van socialistische principes. Dit vooral ook in vergelijking met de coöperatieve mosjav. De ideologische grondslag voor het kibboetsmodel is onder andere te herleiden tot de gedachten van de sociaal-anarchist Peter Kropotkin en diens concept van het 'industriële dorp', de kleine gemeenschap waarin industrie en landbouw samengingen. Als andere invloeden zijn Leo Tolstoj (terugkeer naar de natuur), Gustav Landauer (organische opbouw van de gemeenschap) en Martin Buber die de ideeën van Landauer combineerde met Joods nationalisme.

Vrouwen werden ingezet voor zware fysieke arbeid, en van garderobe (in extreme gevallen) tot aan de huisjes waar men in woonde was vrijwel alles gezamenlijk bezit. Kinderen moesten van zeer jongs af aan in kinderhuizen slapen. Alle maaltijden werden gezamenlijk genoten. Hevige discussies werden gevoerd over bijvoorbeeld de voorbeeldfunctie van de Sovjet-Unie, dat ook het collectivisme bevorderde.

Vandaag de dag is de mate van collectivisme in de kibboetsen drastisch verminderd. Kinderhuizen bestaan niet meer en sommige maaltijden worden thuis gebruikt. Sommige kibboetsen hebben de gezamenlijk eetzaal geheel opgeheven. Bij enkele kibboetsen is het coöperatief bedrijf ontbonden, meestal wegens het oplopen van schulden. Die kibboetsen zijn nu 'gewone' dorpen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Kibboets.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 75.