kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Kiesrecht


In de grondwet vastgelegd recht van alle meerderjarige Nederlandse burgers om te stemmen (passief kiesrecht) of om zichzelf kandidaat te stellen (actief kiesrecht) bij verkiezingen.

De wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel. Dit stelsel is medebepalend voor het type bestuur dat een land heeft. In Nederland hebben we evenredige vertegenwoordiging.

In landen met een evenredige vertegenwoordiging zijn partijen namelijk meestal genoodzaakt om samen te werken. Partijen moeten daarom compromissen sluiten. Veelal zijn er veel partijen. In landen die een districtenstelsel hebben, is na verkiezingen vrijwel altijd één partij de sterkste. Die partij domineert direct het parlement en de regering. Deze landen kennen bovendien vaak maar twee of drie (grote) partijen.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 73.