kunstbus
Dit artikel is 24-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

koning

Naast een representatieve taak, waar de meeste burgers de Koning van kennen, vervult hij een staatsrechtelijke taak die vooral tijdens kabinetsformaties zichtbaar is. Deze periode is ook de enige tijd dat de Koning persoonlijk optreedt en beslissingen neemt waarvoor geen minister verantwoordelijk is.

De Koning benoemt, na advies van de de vice-president van de raad van state, de voorzitters van de Eerste en tweede kamer en de voorzitters van de verschillende Kamerfracties, een informateur.

Deze informateur krijgt de opdracht op basis van de verkiezingsuitslag de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te formeren verkennen. Daarna gaat een formateur aan de slag om het kabinet te vormen

Verder ondertekent de Koning ook alle wetten en Koninklijke Besluiten.

Het koningschap gaat bij het overlijden of abdicatie (troonsafstand) van de Koning over op 'zijn wettelijke nakomelingen', waarbij het oudste kind voorrang heeft. Volgens de grondwet wordt het Nederlandse koningschap erfelijk vervuld door de wettige mannelijke en vrouwelijke erfgenamen van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Niet alle leden van de familie Oranje-Nassau behoren echter tot het Koninklijk Huis en komen in aanmerking voor troonopvolging. Wie wel in aanmerking komen, zijn die leden van de koninklijke familie die tot in de derde graad familie zijn van de regerende vorst, met toestemming van de volksvertegenwoordiging zijn getrouwd en Nederlander zijn.

In tegenstelling tot in andere landen wordt de Nederlandse Koning niet gekroond, maar ingehuldigd. De inhuldiging gebeurt tijdens een openbare en verenigde vergadering van de staten-generaal, waarin de Koning de eed van trouw aan de grondwet aflegt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.