kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Koning

Koning ¦ Koninck ¦ Coninckx ¦ Konink

Doorverwijspagina (Jacob Koninck (ca 1615 - ca 1708)
Philips Koninck (1619-1688)
Willem de Kooning (1904-1997)
Krijn de Koning (1963)

grondwet, 'Het Koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.'

Het Nederlandse Koningschap wordt vervuld door de mannelijke en vrouwelijke erfgenamen van Koning Willem I (de grondwet spreekt slechts van Koning). Niet alle leden van de familie Oranje-Nassau behoren echter tot het Koninklijk Huis en komen in aanmerking voor troonopvolging. Wie wel in aanmerking komen, zijn die leden van de koninklijke familie die tot in de derde graad familie zijn van de regerende vorst, met toestemming van de volksvertegenwoordiging zijn getrouwd en Nederlander zijn.
Het Koningschap gaat bij het overlijden of abdicatie (troonsafstand) van de Koning over op 'zijn wettelijke nakomelingen', waarbij het oudste kind voorrang heeft.
In tegenstelling tot in andere landen wordt de Nederlandse Koning niet gekroond, maar ingehuldigd. De inhuldiging gebeurt tijdens een openbare en verenigde vergadering van de staten-generaal, waarin de Koning de eed van trouw aan de grondwet aflegt.
Naast een representatieve taak, waar de meeste burgers de Koning van kennen, vervult hij een staatsrechtelijke taak die vooral tijdens kabinetsformaties zichtbaar is. Deze periode is ook de enige tijd dat de Koning persoonlijk optreedt en beslissingen neemt waarvoor geen minister verantwoordelijk is. De Koning benoemt, na advies van de de vice-president van de raad van state, de voorzitters van de Eerste en tweede kamer en de voorzitters van de verschillende Kamerfracties, een informateur.
Deze informateur krijgt de opdracht op basis van de verkiezingsuitslag de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te formeren verkennen. Daarna gaat een formateur aan de slag om het kabinet te vormen
Verder ondertekent de Koning ook alle wetten en Koninklijke Besluiten.


Pageviews vandaag: 443.