kunstbus
Dit artikel is 30-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

krijgsraad

1.) rechtscollege dat bij de krijgsmacht belast is met de strafrechtspraak in eerste aanleg; militairen van hogere rang dan majoor staan terecht voor het Hoog Militair Gerechtshof. 2.) vergadering en college van officieren (in tijden van oorlog), door een bevelhebber bijeengeroepen om te beraadslagen over de te volgen gedragslijn, om een plan te onderzoeken of er een te vormen.


krijgsraad

strafrecht (militair strafrecht) - oude term voor militaire rechtbank, sinds 1991 vervangen door militaire kantonrechter en militaire kamer (Rechtbank en Hof) in Arnhem.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.