kunstbus
Dit artikel is 01-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kweekschool

Opleidingsschool met name voor onderwijzers. Voor de opleiding tot onderwijzer of onderwijzeres werd in Nederland in de eerste helft van de 20e eeuw kweekschool de gebruikelijke naam, eerder heette deze opleiding ook wel normaalschool. In 1965 werd de kweekschool omgevormd tot PA (Pedagogische Academie) en in 1985 tot pabo.

School voor het opleiden (kweken - als zodanig opvoeden) van onderwijzers en onderwijzeressen bij het lager onderwijs. Als voorloper van de kweekscholen kunnen de normaalopleidingen aan lagere scholen en de normaalscholen (voldoend aan de normen) genoemd worden.

Websites:
• http://www.onderwijsgeschiedenis.nl/De-onderwijzer-opleiding/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.