kunstbus
Dit artikel is 02-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

lage vensters

Venster van relatief geringe afmetingen, dat zich op ooghoogte in sommige kerkgebouwen bevindt, veelal in het koor of in het oostelijk deel van het schip. Het kan verschillende functies hebben. Nu eens dient het om licht op een onderdeel van de kerk, bijv. op een zijaltaar te verschaffen, dan weer om gelovigen de mogelijkheid te geven een blik op iets in de kerk te werpen zonder dat zij de kerk hoeven binnen te gaan. Ook kan een venster als sacraments- of biechtvenster dan wel als dodenlicht hebben gediend.

De 19e-eeuwse term 'hagioscoop' (zicht op het heilige) houdt alleen met de zichtfunctie rekening. De Engelse beschrijvende term 'low side window' is correcter.

Ze stammen vrijwel allemaal uit de middeleeuwen. Na de reformatie werden ze dichtgezet omdat ze geen functie meer hadden, bij recente restauraties zijn ze meestal weer zichtbaar gemaakt.

In Drenthe zijn in enkele kerken nog lage vensters te zien: tweezijdig in Rolde (onmiskenbaar ten behoeve van zijaltaren waarvan de fundamenten zijn aangetroffen) en Zweeloo, eenzijdig in Anloo, Ruinen en Zuidlaren. Na de Reformatie zijn ze meestal dichtgemetseld. Bij restauraties worden ze al dan niet geopend.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.