kunstbus
Dit artikel is 18-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Latijnse school

'Latijnse school' was de benaming voor scholen die in de vroege Middeleeuwen waren gesticht door kloosters of bisschoppen (en later ook door gemeentebesturen). Op deze scholen werd les gegeven in de 'artes liberales', de vrije kunsten: de grammatica, welsprekendheid, redeneerkunst, rekenkunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek. Sommige scholen onderwezen ook de beginselen van het lezen en schrijven en andere boden eveneens een soort van hoger onderwijs.

In de 19de eeuw maakte de Latijnse school steeds vaker plaats voor het Gymnasium. Daar werd ook les gegeven in het Grieks, de moderne talen en de natuurwetenschappen; vakken die op de Latijnse school nauwelijks aan bod kwamen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.