kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Links

Links vs Rechts

In de politiek hoor je vaak de woorden 'Links' en 'Rechts'. Oorspronkelijk komt het gebruik van die woorden uit Frankrijk. In de Franse Tweede kamer wat het zo dat de mensen die de maatschappij wilden veranderen links van de voorzitter zaten en de mensen die alles het liefst bij het oude wilden laten, rechts van de voorzitter.
Die indeling wordt nog steeds gebruikt:
Links = progressief (vooruitstrevend)
Rechts = conservatief (behoudend)

Links
Linkse partijen willen dat de overheid actief ingrijpt om de sociale ongelijkheid te verminderen. Zoals bijvoorbeeld in onderwijs, inkomen, huisvestiging, werk enzovoort.
Links hecht sterk aan gelijke kansen.
Linkse Partijen zijn: PvdA, Groen Links, SP

Rechts
Rechtse partijen vrezen dat de vrijheid van mensen in gevaar komt als de overheid zich teveel met sociaal economische zaken bemoeit. Dat kan beter aan de mensen zelf en aan de markt worden overgelaten.
Rechtse Partijen zijn: GPV, SGP, RPF, VVD

Op sociaal-economisch gebied zijn socialisten links en liberalen rechts.
Er zijn ook nog midden partijen, die zitten tussen links en rechts in.
midden partijen zijn:
CDA - rechts van het midden
D66 - links van het midden

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.