kunstbus
Dit artikel is 08-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

luidklok

Bekervormige voorwerpen, die mits goed gestemd, zoemende, gonzende, galmende, in ieder geval welluidende tonen voort kunnen brengen en die veelal zijn opgehangen in kerktoren, klokkenstoel of klokkenhuis. Tot een slingerende beweging aangezet, kunnen ze met behulp van een klepel tot luiden worden gebracht. De stilstaande klok biedt soms de mogelijkheid om met behulp van een door een uurwerk aangedreven hamer de uren te slaan.

Luidklokken werden aanvankelijk door monniken gegoten, later werd dit door veelal rondreizende klokkengieters overgenomen. De vermoedelijk oudste klok in Drenthe is die van de hervormde kerk van Westerbork, die uit de 13e eeuw stamt en daarmee tevens tot de oudste klokken in Nederland behoort.

Luidklokken zijn van cultuurhistorische betekenis, vanwege de klokopschriften, die gegevens leveren betreffende de gieters, het gietjaar, schenkers, opdrachtgevers, patroonheiligen (patrocinia) enz. Kerkklokken zijn vaak onderwerp van klokkenroof geweest. Van de in WO II weggevoerde klokken kwam slechts een deel terug.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 3.