kunstbus
Dit artikel is 02-02-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Maasvlakte-2

Maasvlakte 2 (in volksmond ook: Tweede Maasvlakte) is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven dat is gelegen ten westen van de Maasvlakte. Met deze uitbreiding van 2.000 hectare wordt de haven twintig procent groter. Bij de voltooiing zullen de havens in totaal 12.000 hectare beslaan. Op 1 september 2008 startte na jaren van plannen, discussies en protesten, de aanleg. Men verwacht in 2013 de uitbreiding in gebruik te kunnen nemen.

Maasvlakte 2 zal bestaan uit nieuw te winnen land op zee, direct aansluitend op de huidige Maasvlakte. Van het totale oppervlakte is 1.000 hectare bestemd voor havengerelateerde bedrijvigheid. De overige ruimte is nodig voor infrastructuur (290 hectare), zeewering (230 hectare) en vaarwegen/havenbekkens (510 hectare). Maasvlakte 2 wordt aangelegd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam NV.

Maasvlakte 2 staat niet op zichzelf. De uitbreiding van de haven is onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit project heeft als doel Rotterdam te versterken als mainport en in evenwicht daarmee het leefklimaat in de regio te verbeteren. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam bestaat verder uit de inrichting van natuur- en recreatiegebied en een aantal projecten samengevat onder de noemer 'Bestaand Rotterdams Gebied'.

Het nieuwe havengebied wordt gefaseerd aangelegd. Na de aanleg van de buitencontour worden de bedrijfsterreinen opgespoten, maar alleen als het terrein verhuurd is. Begin 2008 is al ongeveer veertig procent van Maasvlakte 2 verhuurd. Naar verwachting is Maasvlakte 2 rond 2013 volledig aangelegd en in gebruik genomen.

Maasvlakte 2 krijgt een diepgang van 20 meter. De haven is hierdoor bereikbaar voor de nieuwste generatie grote containerschepen.

Geschiedenis
Maasvlakte 2 is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de mainport Rotterdam. Inspelend op de vraag naar terreinen heeft de haven zich steeds verder uitgebreid. Zo is in het midden van de vorige eeuw de Botlek aangelegd, in de jaren zestig Europoort en in de jaren zeventig de huidige Maasvlakte.

De Rotterdamse haven was tussen 1962 en 2003 de grootste haven ter wereld. In 2003 verloor het deze positie en werd het door de havens van Sjanghai en Singapore verdrongen naar een derde plaats. Over een tweede Maasvlakte werd al aan het einde van de twintigste eeuw gesproken. Een uitbreidingsgebied ten westen van de huidige Maasvlakte dat voornamelijk bedoeld was voor containeroverslag zou de haven in één klap weer op de kaart moeten zetten, waardoor het haar concurrentiepositie kon verbeteren.

De verwachting is dat de haven van Rotterdam binnen een paar jaar vol is. In het bestaande haven- en industriegebied is dan geen plaats meer voor nieuwe grootschalige activiteiten. Door in de Noordzee nieuw land te creëren kan de haven zich verder ontwikkelen. De ontwikkeling van de haven is belangrijk voor de regionale en Nederlandse economie.

De aanleg
Op 14 december 2007 maakte Havenbedrijf Rotterdam bekend dat het consortium PUMA, bestaande uit de bedrijven Koninklijke Boskalis Westminster en Van Oord, het eerste gedeelte van Maasvlakte 2 mag gaan aanleggen. Met dit eerste deel van de aanleg is een bedrag van 1 miljard euro gemoeid. In september 2008 is met de aanleg begonnen. Aan de noordkant wordt eerst een stuk van de harde zeewering aangelegd, aan de zuidkant een deel van de zachte zeewering. Ondertussen wordt, aansluitend aan de huidige Maasvlakte, gestart met het opspuiten van de haventerreinen.

Optimaal ontwerp
Het aanleggen van een nieuw stuk land heeft gevolgen voor stromingen en golven in de zee. Voor het optimale ontwerp van Maasvlakte 2 is daarom veel onderzoek gedaan, met schaalmodellen, geavanceerde rekenprogramma's en simulatoren. Na verschillende varianten onderzocht te hebben is uiteindelijk gekozen voor de zogenaamde doorsteekvariant. Dit is het meest milieuvriendelijke ontwerp voor de landaanwinning. Schepen bereiken Maasvlakte 2 via de Yangtzehaven op de bestaande Maasvlakte. Dit havenbekken wordt hiervoor tot 600 meter verbreed, tot 20 meter verdiept en doorgetrokken. Hierdoor kunnen zelfs de grootste containerschepen Maasvlakte 2 bereiken.

Zie ook Portscapes: door kunstenaars ontwikkelde tochten door het havengebied, tijdelijke sculpturale interventies, acties, performances, screenings en mobiele seminars, geënt op de situatie van de Maasvlakte.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Maasvlakte

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 704.