kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Machiavelliprijs

De stichting Machiavelli spant zich in een betekenisvolle uitwisseling te bevorderen van denkbeelden over communicatie tussen politiek, overheid en burgers en over de rol die media daarbij spelen. Hierbij wordt ernaar gestreefd de naam van de politiek denker Machiavelli op positieve wijze in verband te brengen met vraagstukken op dit terrein.

Hoofdactiviteit is de jaarlijkse toekenning van de Machiavelliprijs aan een persoon of organisatie die een markante bijdrage heeft geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burger.

De uitreiking van de jaarlijkse Machiavelliprijs wordt omlijst met het uitspreken van de Machiavellilezing door een gerenommeerd persoon, die op een kritische wijze kijkt naar actuele ontwikkelingen op het terrein van de communicatie tussen politiek, overheid en burger.

Websites: www.stichtingmachiavelli.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 883.