kunstbus
Dit artikel is 07-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Of mail uw vraag of opmerking over dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Maghreb

De Maghreb of Maghrib, ook gespeld als Magreb of Magrib, is de Arabische term voor Noordwest-Afrika. Het wordt over het algemeen toegepast op geheel Marokko, Algerije, de Westelijke Sahara en Tunesië maar omvat eigenlijk slechts het gebied van de drie landen tussen de hoge waaiers van het Atlasgebergte en het Middellandse-Zeegebied. In ruimere zin kunnen ook Mauritanië en Libië tot de Maghreb worden gerekend. In het Arabisch wordt Al-maghrib ook vaak gebruikt als aanduiding voor enkel het land Marokko.

Sommige schrijvers rekenen ook Spanje tot de Maghreb, vooral tijdens zijn periode van moslimdominantie (zie geschiedenis van Spanje. Geïsoleerd van de rest van het continent door de Atlasbergen en de Sahara, is de Maghreb dichter verwant in termen van klimaat, landvormen, bevolking, economie, en geschiedenis met de Mediterrane gebieden in het noorden dan met de rest van Afrika. Een groot deel van de Maghreb is lange tijd onder Franse heerschappij geweest, en de invloed van de Franse cultuur en het Frans is hier als taal van het onderwijs, de wetenschap en overheid groot.

De letterlijke betekenis van het woord maghrib is plaats van de ondergang van de zon of westen. Binnen de Islamitische wereld ligt deze regio het meest in het westen.

Een van de essentiële kenmerken van de Maghreb zijn de Maghrebijnse dialecten, dialecten van het Arabisch, die in de landen die tot de Maghreb worden gerekend worden gesproken. Een ander kenmerk van de Maghreb is, dat hier relatief veel Berbers leven of leefden. Met de het grootste deel van de rest van de Arabische Wereld heeft de Maghrib onder meer gemeen, dat het Standaard Arabisch officiële taal is, en dat de meerderheid van de bevolking islamitisch is.

In het Arabisch wordt Al-maghrib ook vaak gebruikt als aanduiding voor enkel het land Marokko.

Geschiedenis
Oorspronkelijk waren de culturen in de Maghreb Afrikaans van aard. Later kende de Maghreb ook invloeden uit het oosten, aanvankelijk uit oude Egypte en ook van Fenicië. De Feniciërs stichtten diverse steden in dit gebied, waarvan Carthago verreweg de belangrijkste was. Carthago lag ongeveer op de plaats waar tegenwoordig de stad Tunis ligt. Na de Punische Oorlogen werd het hele gebied onderdeel van het Romeinse Rijk.

Het gebied werd politiek verenigd tijdens de eerste jaren van Arabische regering (vroege 8e eeuw), en opnieuw onder de Almohaden (1159 - 1229).

Met de uitbreiding van de Islam in de 7e eeuw n.Chr. werd de Arabische invloed op de Maghreb steeds groter, en een groot deel van het gebied werd gearabiseerd. Eeuwenlang was er ook invloed vanuit het Osmaanse Rijk en in latere eeuwen vanuit Europa, met name Frankrijk, vanwege de kolonisatie in de 19e en 20e eeuw n. Chr. De grenzen van de landen die deel uitmaken van de Maghreb zijn voor een deel gebaseerd op beslissingen die tijdens de Osmaanse invloed werden genomen, en deels op beslissingen tijdens de Europese overheersing.

De Arabische Unie van Maghreb werd gevormd in 1989 om samenwerking en integratie onder de Arabische staten van Noord-Afrika te bevorderen; zijn leden zijn Algerije, Libië, Mauritanië, Marokko en Tunesië. Aanvankelijk voorzien door Moammar al-Qadhafi als Arabisch superstaat, zou de organisatie uiteindelijk moeten functioneren als Noord-Afrikaanse gemeenschappelijke markt, hoewel de economische en politieke onrust, vooral in Algerije, vooruitgang betreffende de gezamenlijke doelstellingen van de unie heeft belemmerd.

Mashriq of Machrak is het gebied van Arabisch sprekend landen ten oosten van Egypte. Egypte is cultureel en taalkundig verwant aan Mashriq, maar wordt daar vaak, net zo min als in de Maghreb, niet bij ingedeeld. De geografische termen Mashreq en Maghreb dateren van de vroege Islamitische veroveringen in Noord-Afrika.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Maghreb.


Pageviews vandaag: 1301.