kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 10-08-2009 voor het laatst bewerkt.

Manneken-Pis

Manneken Pis kan verwijzen naar:

De standbeeldjes
. Manneken Pis van Brussel
. Manneken Pis van Geraardsbergen
. Manneken Pis van Westmeerbeek
. Manneken Pis van Broksele
. Manneken Pis van Brussel
Manneken Pis is een standbeeldje in het centrum van Brussel en stelt een plassend jongetje voor. Het 58 cm grote ventje op een sokkel is geplaatst aan de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat, niet ver van de Grote Markt. Het betreft een bronzen beeldje dat Hiëronymus Duquesnoy in 1619 in opdracht van het stadsbestuur heeft gemaakt als versiering van een publieke fontein waarbij het lijkt alsof het jongetje urineert. Bij speciale gelegenheden plast hij bier of wijn in plaats van water.

Het huidige beeldje is een afgietsel van het eerste, dat in 1817 werd vernield.

Manneken Pis is wereldberoemd vanwege zijn guitige uiterlijk en de legenden die om zijn persoon werden geweven. De bekendste legende verhaalt over een jongetje dat de stad gered had door vlammen of een brandende lont te blussen door erop te plassen.

Ook zijn uitgebreide garderobe van meer dan 700 kostuums is wereldwijd bekend. Zijn eerste tenue werd op 1 mei 1698 geschonken door de gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden, Maximiliaan II Emanuel van Beieren, ter gelegenheid van de feestelijkheden van een van de gilden van Brussel. Nog steeds wordt elke gelegenheid aangegrepen om aan het Manneken een nieuw kostuumpje te schenken. Deze zijn zo gemaakt dat het ventje nog wel zijn dagelijkse arbeid kan blijven uitoefenen. De kleding van het Manneken wordt zorgvuldig bijgehouden in het museum van de stad aan de Grote Markt. Zijn jaslengte is 25 cm, zijn broeklengte 26 cm. Zijn garderobe telt onder andere een Elvis Presley-kostuumpje, voetbaltenues, een Mickey Mouse -outfit, en vele andere. Het Manneken heeft nu (2006) al 30 jaar een officiële aankleder, de rasechte Brusselaar Jacques Stroobants. Zijn vrouw maakte zo'n tweehonderd kostuums voor Manneken Pis.

Het beeldje werd reeds meerdere malen van zijn voetstuk gehaald door vandalen en grappenmakers. Zo bijvoorbeeld op 26 juni 1817, toen in een krant volgend gedichtje tot troost van de verbijsterde Brusselaars werd gepubliceerd:

Ey lieve meisjes! Staakt geschrei
Al koomt gy door dees dievery
een zoeten troost te missen;
hij zal met nerstig onderzoek
nog wel eens koomen uit den hoek
om zonder schroom te pissen.

De twist tussen Brussel en Geraardsbergen (zie Manneken Pis van Geraardsbergen), die draait om de vraag wie nu het oudste beeldje van deze identieke tweeling zou bezitten, is eindelijk beslecht, nu blijkt uit stadsrekeningen dat het beeldje in Geraardsbergen ouder is.

In 1985 heeft Manneken Pis een "zusje" gekregen, Jeanneke Pis. Dit is een recent initiatief van de lokale horeca zonder historische basis.

In het Frans-Vlaamse dorp Broksele staat ook een beeld van Manneken Pis. Het is door de stad Brussel aan het kleine dorp geschonken, vanwege de gelijke etymologie van de twee plaatsnamen (beide van "Broeksele", oftewel "vestiging in het moeras").

In de Koksijdse Senegalese Wijk stond vanaf 1923 een beeldje van Manneken Pis, geplaatst door een Brussels kolonel. Later werd het vervangen door een Onze Lieve Vrouw-beeldje, op 21 juni 2008 werd het beeldje officieel teruggeplaatst.

Trivia
. Manneken Pis komt tot leven in het Suske en Wiske-album "Het kregelige ketje" (1979-1980). Hij speelt een belangrijke rol in de rest van het verhaal.
. In het Nero-album "De Zwarte Toren" (1982) bezoekt Nero Brussel en ziet voor het eerst Manneken Pis. Nadat hij het beeldje begroet heeft, plast het hem echter onder.
. In het Asterixalbum "Asterix en de Belgen" (1977) loopt het zoontje van een van de Belgen weg omdat het dringend moet plassen. Dit is een verwijzing naar Manneken Pis.
. In het Urbanusalbum De kleine tiran (1988) wordt Urbanus koning van Tollembeek en beveelt dat hij ook een Manneken Pis wil. Eén van zijn klasgenoten wordt gedwongen liters bier te drinken, zich vervolgens uit te kleden en dan zoals Manneken Pis te staan plassen.
. Een grappige anekdote beweert dat de meeste vrouwen zeggen "Amai, zo klein!" als ze Manneken Pis voor het eerst in 't echt zien. Het beeldje lijkt meestal inderdaad veel groter op foto's.

Film
In 1995 verscheen de 90 minuten durende Nederlandstalige film met de naam Manneken Pis van Frank Van Passel, met onder meer Antje De Boeck (als Jeanne), Frank Vercruyssen (als Harry), Ann Petersen (als Denise), Wim Opbrouck (als Bert) en Stany Crets (als Désiré).

Manneken Pis van Koksijde
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Manneken Pis van Koksijde is een replica van Manneken Pis van Brussel en het beeldje staat nabij het Bad Schallerbachplein in Koksijde.
Het beeldje werd in 1923 aangebracht bij de villa Ma Tocade van een Brusselse kolonel die woonachtig was in het Quartier Sénégalais te Koksijde. Met de aansprekende tekst Le Nouveau Bourgeois de Coxyde - 16 août 1923 op de sokkel werd het beeldje al spoedig een ontmoetingsplek voor de - voor het merendeel nogal chique - eigenaren van de diverse villa's.
Vervolgens scheiden zich de verhalen. In ieder geval werden de perceelsgrenzen een weinig opgeschoven, en of het nu een preutse ongehuwde buurvrouw dan wel een vrome dokter was die de naastgelegen villa l'Ermitage bewoonde, valt niet meer te achterhalen. Het beeldje werd in elk geval vervangen door een Mariabeeld, dat zich eveneens in de nodige belangstelling mocht verheugen.
Uiteindelijk werd, op 21 juni 2008, Le Nouveau Bourgeois weer op zijn sokkel teruggeplaatst en onthuld tijdens een plechtigheid die niet alleen door de burgemeester, maar ook door de Brusselse Orde der Vrienden van Manneken-Pis opgeluisterd werd. Het was deze Orde die een nieuw beeldje heeft geschonken, daar het oorspronkelijke exemplaar verdwenen was.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Manneken_Pis
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 28.