kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Marie-Antoinette

Marie-Antoinette van OostenrijkMarie Antoinette (voluit Maria Antonia Josepha Johanna; Wenen op 2 november 1755 als aartshertogin van Oostenrijk, terechtgesteld te Parijs op 16 oktober 1793), was de echtgenote van koning Lodewijk XVI van Frankrijk (en als zodanig koningin van Frankrijk).

Ze was één van de zestien kinderen van keizer Frans I en Maria Theresia van Oostenrijk. Haar overgrootvader langs vaderszijde was Filips van Orléans. In 1770 trouwde ze met Lodewijk, die vier jaar later de troon besteeg na de dood van zijn grootvader Lodewijk XV.

Marie Antoinette werd al op 15-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan de Franse kroonprins. In haar huwelijksleven moest ze afrekenen met Madame du Barry, de maîtresse van koning Lodewijk XV.

Marie Antoinette schonk het leven aan vier kinderen:
. Marie-Thèrése-Charlotte (20 december 1778 - oktober 1851)
. Lodewijk-Jozef-Frans-Xavier (22 oktober 1781 - 4 juni 1789)
. Lodewijk-Karel (27 maart 1785 - 8 juni 1795)
. Sophie-Beatrix Hélène (9 juli 1786 - 19 juni 1787)

Populariteit
De koningin was zeer modebewust en keek niet op geld. Zo verscheen er van haar een gravure in "Galerie des Modes" als modebewuste vorstin. Van haar echtgenoot kreeg ze de Petit Trianon, waar ze haar eigen kleine theater liet bouwen. In Versailles liet ze ook Le Hameau de la Reine oprichten; een nagemaakte (luxe) uitvoering van een boerendorpje. Daar kon ze ver weg van het protocol boerinnetje spelen.

De koningin had een schitterende collectie juwelen, vele juwelen zijn verloren gegaan maar vereeuwigd op verschillende indrukwekkende portretten. Sommige juwelen hebben eeuwige roem verworven, zoals het diamanten halssnoer, dat zij echter nooit in haar bezit heeft gehad. Het fameuze halssnoer was het onderwerp van een groot schandaal dat de vorstin veel schade toebracht, ook al heeft ze het waarschijnlijk nooit gedragen.

Tijdens de Franse Revolutie werd de koninklijke familie weggehaald uit Versailles en te Parijs gevangen gezet. Al snel werd duidelijk dat hun lot bezegeld was. Ze ondernamen nog een vluchtpoging, maar werden in Varennes opnieuw opgepakt. Het volk koos ervoor om de koning geen verbanning of verdere opsluiting te gunnen. Op 21 januari 1793 werd Lodewijk XVI terechtgesteld. In oktober van dat jaar begon de rechtszaak tegen Marie Antoinette, waarin zij onder andere van samenzwering tegen de Franse republiek en incest met haar zoontje werd beschuldigd. De koningin werd schuldig bevonden en pogingen om haar broer Leopold II te hulp te roepen, mislukten. Tijdens haar gevangenschap in de conciergerie, wacht de koningin, bekend als "Madame Déficit" (madame staatsschuld, "Weduwe Capet" of in de volksmond "La Chienne" (=De Teef), gelaten op haar lot. Om haar te pesten werd het afgehakte hoofd van de Prinses de Lamballe, haar eerste hofdame voor haar raam op een speer gezet. Voor ze de gevangenis verliet kreeg ze een priester toegewezen, die ze echter weigerde. Nadat haar haren werden afgeknipt, zodat het valbijl ongehinderd zijn werk kon doen, werd ze op 16 oktober naar de guillotine gebracht. Op het schavot werd ze door het Parijse volk nogmaals vernederd en bespot. De Parijse meester-beul Sanson gebood haar naar boven, op het schavot te komen en hielp haar de trap op. Per ongeluk trapte ze op de voet van Sanson en in haar laatste ogenblikken, verontschuldigde ze zich aan haar doder. Haar lichaam werd later (her)begraven in de Saint-Denis, de grafkerk der Franse vorsten.

Politiek
Al vanaf de troonsbestijging van haar echtgenoot Lodewijk XVI bemoeide Marie Antoinette zich met de politiek. Sinds 1781 was haar invloed op de koninklijke beslissingen zeer groot. Zowel bij de benoeming als bij het ontslag van ministers, diplomaten en hoge ambtenaren had zij steeds de hand in het spel. Wegens haar Oostenrijkse afkomst had Marie Antoinette reeds als kroonprinses de bijnaam l'Autrichienne gekregen. Een andere bijnaam was Madame Déficit. De affaire du collier bracht haar reputatie een zware slag toe. Tijdens de Franse Revolutie werd de vluchtpoging van Lodewijk XVI naar Varennes (21 juni 1791) door haar begunstigde Fersen op touw gezet. Op voorstellen van Fersen en anderen om haar alleen, zonder haar gemaal en kinderen, in veiligheid te brengen, wenste zij niet in te gaan.

Gedurende haar jaren als koningin werd Marie Antoinette door de Fransen verweten dat zij zich te weinig voor haar nieuwe vaderland inzette. Hoewel de koningin zich veel met politiek bemoeide werd zij vanwege haar afkomst beschouwd als een kwade invloed. Zij werd in verband gebracht met talrijke schandalen en verscheen veelvuldig op anti-monarchistische pamfletten. Marie Antoinette is dan ook nooit echt populair geweest bij de Fransen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.