kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Marine

Zie voor zeeschilderkunst het artikel Maritieme kunst.

Marine is een andere naam voor zeemacht: het onderdeel van de strijdkrachten dat zich bezighoudt met de oorlogsvoering op zee. De Nederlandse marine heet de Koninklijke Marine, de Belgische marine heet de marinecomponent.

In het Nederlands is de marine een onderdeel van de defensie, doch dat was het oorspronkelijk niet, toen het woord marine alleen de schepen van een natie betekende. In het Middelnederlands betekende marine zelfs slechts waterkant of zeekust.

Duitsland noemde haar marine in de Tweede Wereldoorlog Kriegsmarine. Tegenwoordig is dat Deutsche Marine. Het Engelse woord voor marine is navy. Ook hier is de historische ontwikkeling van dit woord duidelijk, waar de marine van de koning, voor oorlogsdoeleinden dus Royal Navy heet en de koopvaardijvloot Merchant Navy, of Mercantile Marine.

De meeste landen en stadstaatjes uit de oudheid hadden geen onafhankelijke marine, maar hun kooplieden bewapenden wel vaak hun schepen. De eerste 'echte' marine werd door de Grieken en Romeinen opgezet om de Middellandse zee te vrijwaren van piraten. Gedurende de middeleeuwen hield Byzantium er ook een marine op na. In de beginjaren van de 16e eeuw bestonden er in feite nog geen oorlogsschepen als zodanig. De koopvaardijschepen waren bewapend met kanonnen en werden tijdens een oorlog gevorderd voor de zeemacht van zeehelden zoals Michiel de Ruyter. Pas later werden werkelijke oorlogsschepen gebouwd en werden de koopvaardijschepen geleidelijk aan niet meer bewapend.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Marine.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.