kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Martin Luther-King

King werd geboren in Atlanta op 15 januari 1929.

Geboren uit een gezin dat tot de goede middenklasse behoorde, werd Dr. King van de ergste effecten van de Great Depression bespaard. De 'community' waar King Jr. in opgroeide is te omschrijven als een simpele sterk religieuze gemeenschap met haast geen criminaliteit en uitgesproken armoede. In deze bijna idyllische omgeving kon. King jr. zich makkelijk ontpoppen tot de streng godsdienstige persoon die hij later was.

Zijn karakter dat alles in vraag stelt kwam al zeer vroeg in zijn leven tot uiting. Op 12 jarige leeftijd begint hij zijn geloof in vraag te stellen. Ook met het opstellen van zijn ideeën met het oog op de geweldloos verzet was hij zeer grondig.

Dr. King was een uitmuntend student, hij slaat 2 jaren middelbaar onderwijs over en op vijftienjarige leeftijd kon hij dankzij een beurs gaan studeren op het Morehouse College. Daar zal Dr. King voor de eerste maal in debat gaan over mensenrechten en rassenscheiding. Tijdens zijn theologische studie op het instituut Crozer, raakte hij bekend met de ideeën van Ghandi.

De diepgewortelde twijfels over godsdienst en religie die Dr. King zijn hele jeugd met zich meesleurde verdwenen naarmate dat hij het einde van zijn Morehouse-tijd naderde. In zijn laatste jaar beslist hij dan in de voetstappen van zijn vader te treden en dominee te worden. Dr. King ontvangt zijn Bachelor's Degree in de sociologie in juni 1948 en in september van hetzelfde jaar vertrekt hij met een studiebeurs onder de arm naar 'Chozier Theological Seminary' in Chester Pennsylvania, waar hij met name de relatie tussen de mens en god bestudeerde.

Tijdens zijn studies in Chester woont hij regelmatig de lezingen van Dr. Mordecai Johnson, rector van Howard University, bij over het leven en werk van Mahatma Ghandhi. Het is tijdens deze drie jaar in Chester dat Dr. King zich gaat verdiepen in de sociale filosofen. Op 8 mei 1951 ontvangt Dr. King zijn 'Bachelor of Divinity degree' en ontvangt de Pearl Plafker Award die enkel aan de meest uitmuntende studenten wordt uitgereikt.

Het volgende schooljaar zal Dr. King verhuizen naar Boston University waar hij zal beginnen aan zijn doctoraat.

Na het beëindigen van zijn proefschrift wordt op 5 juni 1955 Dr. King tot dokter in de systematische theologie bevorderd. Tijdens zijn jaren in Boston leert hij de zangeres Coretta Scott kennen, waarmee hij op 18 juni 1953 zal trouwen in het ouderlijk huis van Coretta in Marion Alabama.

Tijdens het schrijven van zijn proefschrift beslist Dr. King een job te zoeken. Na enkele andere aanbiedingen afgeslagen te hebben zal hij op 14 april 1954 zijn diensten toezeggen aan de Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama. De beslissing om opnieuw af te zakken naar het zuiden was voor Dr. King en zijn gloednieuwe vrouw niet een evidente beslissing. Andere aanbiedingen die Dr. King had gekregen zouden hem en zijn gezin ver weg van de discriminatie en rassenscheiding van het zuiden voeren. Montgomery betekende van het matige Boston opnieuw naar de bakermat van de confederatie, de haat voor zwarten. Uiteindelijk zal hij op 31 oktober voor de eerste maal de preekstoel van Dexter beklimmen.

Op 17 november 1955 wordt Yolanda Denise (Yoki) geboren het eerste kindje van King en Scott.

De Amerikaanse dominee en activist Martin Luther King Jr. heeft een zeer belangrijk rol gespeeld in de strijd voor gelijkberechtiging van de negers in de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf het midden van de jaren vijftig tot zijn dood, maakte hij actief deel uit van de Burgerrechten Beweging.

In december 1955 weigerde een zwarte vrouw haar zitplaats in een bus beschikbaar te stellen aan een blanke passagier. Deze vrouw, Rosa Parks, werd gearresteerd omdat ze de segregatie-wet had overtreden. De zwarte politieke groeperingen riepen de burgers op om het openbaar vervoer uit protest te boycotten. Martin Luther King was de belangrijkste leider van deze protestacties. De boycot zal 13 maanden aanslepen. King groeide uit tot een nationaal bekende figuur.

Op 9 en 10 januari 1957, twee maanden na het einde van de Montgomery boycot, vormen meer dan 60 zwarte dominees die zich inzetten voor gelijkheid in het zuiden, op verzoek van Dr. King, The Southern Christian Leadership Conference (SLCL). In februari van dat zelfde jaar zal de eerste officiële samenkomst van het SLCL in New Orleans, King unaniem uitgeroepen tot voorzitter.

Enkele maanden later op 23 oktober 1957 wordt het tweede kind van de familie King geboren: Martin Luther III.

Een eerste aanslag op King's leven gebeurt op 20 september 1958. Tijdens het signeren van zijn net uitgegeven boek 'Stride Towards Freedom, the Montgomery story' in een warenhuis in Harlem, New York. Izola Ware Curry, een zwarte krankzinnige dame, is de gene die met een briefopener Dr. King's aorta raakte.

In februari 1959 ontmoette Martin Luther de minister-president van India, Nehru. Het resultaat hiervan was dat King meer dan voorheen doordrongen was van de noodzaak van een geweldloze aanpak in zijn strijd tegen de blanke overheersing.

Na vier jaar voorzitter te zijn geweest van de MIA en vijf jaar in Montgomery gewoond te hebben, verhuist Dr. King op 1 februari 1960 naar Atlanta, waar hij samen met zijn vader voorganger werd in de 'Ebenezer' baptistische kerk, maar hij besteedde meer tijd aan zijn werk voor de burgerrechten-beweging. In Atlanta bevindt zich het hoofdkwartier van de Southern Christian Leadership Conference (SCLC). De verhuis van Dr. King stelt hem in staat meer aandacht te besteden aan het SCLC en zo actie te voeren over heel het zuiden van de VS.

In oktober 1960 werd hij in een broodjeszaak gearresteerd maar niet vervolgd. In plaats daarvan werd hij opgesloten vanwege een onbeduidende verkeersovertreding. Deze zaak kreeg nationale aandacht en presidentskandidaat John F. Kennedy slaagde er uiteindelijk in om King vrij te krijgen.

Op 30 januari 1961, wordt het derde kind van de familie King geboren: Dexter Scott.

Op verzoek van A. Philip Randolph werd er in 1963 een mars op Washington D.C. georganiseerd. Deze mars vond plaats op 28 augustus 1963 en is de geschiedenins ingegaan als de grootste mensenrechten betoging ooit. 250 000 mensen waaronder 60 000 blanken bezetten 'The Mall' van het 'Lincoln memorial' tot het 'Washington Monument'. Het is voor deze menigte dat Dr. King zijn meest bekende speech, 'I have a dream', voordraagt.

Op 10 december 1964 ontvangt Dr. King de Nobelprijs voor de vrede. Deze enorme eer was voor Dr. King een bewijs dat de internationale gemeenschap de vredesbeweging in Amerika steunde. Toch was Dr. King ervan overtuigd dat deze eer niet zo zeer enkel hem toe behoorde, maar alle zwarten die gestreden hadden voor meer sociale en juridische rechtvaardigheid. In de toespraak die hij op 11 december aan de universiteit van Oslo houdt roept hij de geïndustrialiseerde landen op de 'onderontwikkelde landen te ontwikkelen'.

Op 28 maart 1968, leid King een demonstratie in Memphis als steun voor de sanitation workers die dan al enkele weken het werk hadden stilgelegd. Wanneer de eerst vreedzame betoging uitmondt in puur geweld verlaat King sterk aangedaan Memphis.

Op 3 April keert hij terug in de hoop deze maal de optocht wel in vrede te kunnen begeleiden. 'Ik zal er misschien niet samen met jullie geraken, maar ik wil dat jullie het vanavond weten: als een volk zullen we wel in het beloofde land eindigen.', vertelde hij aan de massa voor Memphis Masonic Temple.

Op 4 april 1968 maakte een schutter een einde aan het leven van Martin Luther King. King werd neergeschoten op de balustrade van een motel in Memphis, vermoedelijk door James Earl Ray. Hij zal enkele uren later overlijden aan zijn verwondingen in het St. Joseph ziekenhuis. De moordaanslag schokte de wereld. Martin Luther King werd slechts 39 jaar.

De plotse dood van King gaat als een schokgolf door het land. In vele steden over heel Amerika breken rellen uit. 7 april wordt uitgeroepen tot dag van nationale rouw door president Johnson. Duizenden mensen bewonen de begrafenis van King in Ebenezer Baptist Church, miljoenen anderen volgen het trieste gebeuren op tv. De natie neemt afscheid van een van de meest invloedrijke personen van de 20ste eeuw. Posthum ontvangt Dr. King de 'Presidential Medal of Freedom' voor zijn strijd tegen onrechtvaardigheid.

Dr. King werd begraven in Atlanta. Op het monument boven zijn graf staan de laatste woorden van zijn bekendste speech te lezen: 'Free at Last, Free at Last, Thank God Almighty, I'm Free at Last.'

Tot op vandaag blijft de manier waarop Dr. King het leven lied in mysterie gehuld. De veroordeelde James Earl Ray heeft altijd zijn aandeel in de moord ontkent. Ook de profetische laatste woorden doen vermoeden dat Dr. King zijn dood voorzag.

In 1986 werd de derde maandag in januari door het Amerikaanse congres als nationale feestdag ter herinnering aan deze grote man ingesteld.

De zwarte beweging voor meer burgerrechten was niet alleen geweldloos. Een sterke groep onder leiding van Malcolm X die zicht de Black Nationalists noemde propageerde geweld in plaats van liefde om de vrijheid van hun volk te bekomen. Ondanks deze resolute tegenstelling met zijn eigen ideeën, had Dr. King begrip en respect voor de persoon Malcolm X. Dr. King was er van overtuigd dat een persoon die haat propageerde een product was van haat gericht tegen hemzelf. Zoals veel zwarten van die tijd was Malcolm X het tweede rangsburgerschap en de levensomstandigheden in de getto's beu. Zijn verzet betekende op 21 februari 1965 zijn dood, ironische genoeg op het moment dat hij toenadering aan het zoeken was met de geweldloze beweging van Dr. King.

zie ook Enchanted Forest

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.