kunstbus
Dit artikel is 30 10 2016 16:24 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

materialisme

Zie filosofisch materialisme voor de filosofie die leert dat de materie of de stof (d.i. lichamelijke zelfstandigheid) de enige begin- en eindoorzaak is van al wat bestaat.
Gezindheid materialisme: (laag-bij-de-grondse) aardse levenshouding, met name gericht op geld en bezit.
Materialisme is het overmatige hechten aan stoffelijk gewin, materieel bezit en/of genot. Het is vaak gekoppeld aan een waardesysteem waarin sociale status afhankelijk is van (zichtbare) welvaart, dat wil zeggen van een opvallende mate van bezit of consumptie. Alsmede dat geluk kan worden verkregen of verhoogd door middel van het kopen, uitgeven of verzamelen van materiële zaken.

Positief gezien zou materialisme kunnen worden beschouwd als een beperkte pragmatische vorm van welbegrepen eigenbelang van de kapitalistische maatschappij. Het zou dan intrinsiek wel degelijk een grote sociale invloed hebben door werkverschaffing middels risicodragend ondernemerschap. Op die basis ontwikkelde nieuwe producten en diensten blijken vaak achteraf te voorzien in een maatschappelijke behoefte, gegeven het feit dat deze producten en diensten winstgevend gemaakt kunnen worden. Het aanbod schept hierbij dan de vraag.

Negatief gezien, zou materialisme kunnen worden beschouwd als een ordinair, zo niet vals, uitbuitend en egoïstisch waardesysteem, dat beperkte ethiek en integriteit kent, veroorzaakt door de aantrekkingskracht van warenfetisjisme.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Materialisme_(levenshouding)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 59.