kunstbus
Dit artikel is 28 10 2016 12:24 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Max Horkheimer

Max Horkheimer (Zuffenhausen 1895 - Neurenberg 1973) was een Joods-Duitse socioloog en filosoof.

Horkheimer was een vooraanstaande figuur in de Frankfurter Schule, ontstaan uit een groep marxistisch georiënteerde filosofen en sociologen rond het Institut für Sozialforschung, waarvan hij in 1930 directeur werd. Hij zette na 1933 (jaar van de machtsovername van Hitler) het werk van het instituut voort in de VS, tot het in 1949 in Frankfurt heropgericht werd.

De dialectiek van de verlichting
Zijn bekendste werk De dialectiek van de verlichting waarin met name het vooruitgangsoptimisme van de Verlichting wordt bekritiseerd schreef hij samen met Theodor Adorno. Het boek biedt een brede kultuurfilosofische analyse van enige fundamentele ideeën van het westerse denken. Gewezen wordt op de toenemende onderdrukking van het vermogen om een vrij, onafhankelijk leven te leiden, die typerend is voor moderne maatschappijen. Het boek eindigt met een indringende behandeling van de principes met behulp waarvan in de film, de muziek, de mode e.d. behoeften opgeroepen en schijnbaar bevredigd worden ter instandhouding van een industrieel produktie- en konsumptiesysteem. De auteurs signaleren de opkomst van een kultuurindustrie, waarbij anonieme konsumenten steeds passiever wachten op nieuwe vormen van vermaak. Het is juist deze kritiek geweest die mede inspireerde tot 'de beweging van de jaren zestig'. - (Biblion recensie, Drs. Th.J. de Looy.)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.